Gratyfikant GT licencja na 30 pracowników

Kategoria: Zarządzanie firmą
Cena: 1499,00 zł Netto
Wersja 1.42 SP2 HF2

Nowoczesny, bogaty funkcjonalnie system kadrowo-płacowy.

 • unikalny i elastyczny model wynagrodzeń, dający bardzo duże możliwości w zakresie tworzenia, zarządzania i naliczania wynagrodzeń dla pracowników;

 • rozbudowana ewidencja pracowników (badania lekarskie, kursy bhp, nagrody, kary, historia zatrudnienia, podział na grupy, przypisywanie cech, zdjęcia pracownika i wiele innych);

 • ewidencja umów o pracę z bardzo elastycznym mechanizmem tworzenia zaawansowanych systemów wynagrodzeń (wiele definicji wypłat w jednej umowie, globalne lub indywidualne składniki płacowe);

Gratyfikant GT jest nowoczesnym systemem kadrowo-płacowym, następcą programu Gratyfikant 3. Program polecamy osobom, które w małych i średnich firmach zajmują się sprawami kadrowo-płacowymi, a także biurom rachunkowym. 

Gratyfikant GT (system kadrowo-płacowy) - licencja na 30 pracowników

Gratyfikant GT posiada wiele rozbudowanych funkcji niezbędnych w dziale kadr i płac. Umożliwia prowadzenie ewidencji osobowej w firmie, wystawianie różnego rodzaju umów, ewidencjonowanie wypłat i rachunków, ponadto obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ułatwia wystawianie deklaracji skarbowych (m.in.: PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40) oraz ZUS (m.in.: RCA, RZA, RSA, DRA). System dostosowany jest do obowiązujących przepisów. Gratyfikant GT współpracuje z programem Płatnik.

Gratyfikant GT wchodzi w skład systemu InsERT GT, zintegrowany został z programami księgowymi tej linii - księgą przychodów i rozchodów - Rachmistrzem GT i systemem finansowo-księgowym - Rewizorem GT. Możliwe jest przeniesienie do niego danych zgromadzonych w Gratyfikancie 3 oraz mikroGratyfikancie GT, a także w systemie Płatnik.

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych możliwości programu:

 • unikalny i elastyczny model wynagrodzeń, dający bardzo duże możliwości w zakresie tworzenia, zarządzania i naliczania wynagrodzeń dla pracowników;

 • rozbudowana ewidencja pracowników (badania lekarskie, kursy bhp, nagrody, kary, historia zatrudnienia, podział na grupy, przypisywanie cech, zdjęcia pracownika i wiele innych);

 • ewidencja umów o pracę z bardzo elastycznym mechanizmem tworzenia zaawansowanych systemów wynagrodzeń (wiele definicji wypłat w jednej umowie, globalne lub indywidualne składniki płacowe);

 • planowanie czasu pracy pracownika w umowach o pracę (zmiany kalendarza pracy w czasie trwania umowy, określanie wyjątków), wydruki kalendarzy miesięcznych i rocznych;

 • ewidencja umów zleceń, o dzieło oraz kontraktów menedżerskich (m.in. kwotowe koszty uzyskania przychodów); definiowanie elastycznych harmonogramów wypłacania rachunków dla umów cywilnoprawnych;

 • rejestracja faktycznego czasu pracy pracownika (nadgodziny, godziny nocne, godziny absencji, rozliczanie miesięczne lub okresowe, np. co 3 miesiące);

 • ewidencja nieobecności w pracy (absencje chorobowe, urlopowe i wiele innych) dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych (wybrane absencje);

 • rozbudowane składniki płacowe (naliczenia, potrącenia, składniki parametryczne, składniki definiowalne, składniki automatyczne, duże możliwości parametryzacji);

 • definicje list płac i zestawów płacowych, ułatwiające i automatyzujące naliczanie comiesięcznych wynagrodzeń; rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń, potrąceń i potrąceń komorniczych w dowolnej liście płac; rozbudowany analizator wypłat;

 • naliczanie i drukowanie deklaracji skarbowych (PIT-4, PIT-4R,PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40); generowanie danych do deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.

Ogólne

 • unikalny i elastyczny model wynagrodzeń, dający bardzo duże możliwości w zakresie tworzenia, zarządzania i naliczania wynagrodzeń dla pracowników;

 • łatwe ustawianie i przełączanie kontekstu pracy większości modułów - wybór pomiędzy wszystkimi pracownikami, precyzyjnie zdefiniowaną grupą lub wybranym pracownikiem;

 • strona główna programu prezentująca oprócz sumarycznego podliczenia miesiąca pomocne komunikaty o zaległych i niewykonanych czynnościach;

 • nowoczesny interfejs programu nastawiony przede wszystkim na wygodę pracy użytkownika;

 • system przeznaczony do samodzielnej obsługi kadr i płac, jak i przystosowany do pracy w biurach rachunkowych.

 

Kadry
 • rozbudowana ewidencja pracowników (badania lekarskie, kursy bhp, nagrody, kary, historia zatrudnienia, podział na grupy, przypisywanie cech, zdjęcia pracownika i wiele innych);

 • biblioteka dokumentów pracownika (obrazy dokumentów tworzonych w programie oraz import dokumentów zewnętrznych);

 • ewidencja notatek o pracowniku oraz raportowanie o podstawowych operacjach wykonywanych na danych osobowych pracownika (kto, kiedy i co robił);

 • ewidencja umów o pracę z bardzo elastycznym mechanizmem tworzenia zaawansowanych systemów wynagrodzeń (wiele definicji wypłat w jednej umowie, globalne lub indywidualne składniki płacowe);

 • planowanie czasu pracy pracownika w umowach o pracę (zmiany kalendarza pracy w czasie trwania umowy, określanie wyjątków), wydruki kalendarzy miesięcznych i rocznych;

 • ewidencja umów zleceń, o dzieło oraz kontraktów menedżerskich (m.in. kwotowe koszty uzyskania przychodów);

 • definiowanie elastycznych harmonogramów wypłacania rachunków dla umów cywilnoprawnych;

 • ewidencja treści (do wydruku) umów o pracę, cywilnoprawnych, rachunków i innych dokumentów kadrowych.

 

Karta pracy
 • rejestracja faktycznego czasu pracy pracownika (nadgodziny, godziny nocne, godziny absencji, rozliczanie miesięczne lub okresowe, np. co 3 miesiące);

 • ewidencja nieobecności w pracy (absencje chorobowe, urlopowe i wiele innych) dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych (wybrane absencje);

 • ewidencja ekwiwalentów za urlop;

 • ewidencja akordów i prowizji (stawki liniowe i progresywne) dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych;

 • ewidencja dowolnych naliczeń i potrąceń rozliczanych zbiorczo w wypłatach;

 • ewidencja potrąceń komorniczych.

 

Płace
 • rozbudowane składniki płacowe (naliczenia, potrącenia, składniki parametryczne, składniki definiowalne, składniki automatyczne, duże możliwości parametryzacji);

 • definicje list płac i zestawów płacowych, ułatwiające i automatyzujące naliczanie comiesięcznych wynagrodzeń;

 • naliczanie wypłat na podstawie definicji w umowie lub definicji globalnych (ewidencji składników płacowych);

 • rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń, potrąceń i potrąceń komorniczych w dowolnej liście płac;

 • rozbudowany analizator wypłat;

 • ewidencja rachunków do umów cywilnoprawnych, rachunki dopisywane ręcznie lub generowane zbiorczo na podstawie harmonogramów;

 • rozliczanie akordów, prowizji oraz wybranych nieobecności w rachunkach do umów cywilnoprawnych;

 • drukowanie i ewidencjonowanie przelewów z tytułu wynagrodzeń dla pracowników oraz dla instytucji (urzędów skarbowych i innych instytucji powiązanych ze składnikami płacowymi pracowników).

 

Inne
 • ewidencja instytucji (urzędów skarbowych, oddziałów ZUS oraz innych instytucji powiązanych ze składnikami płacowymi);

 • ewidencja wspólników i właścicieli umożliwiająca naliczanie składek ubezpieczeniowych oraz dopisywanie informacji o świadczeniach i przerwach (dla deklaracji RSA);

 • naliczanie i drukowanie deklaracji skarbowych (PIT-4, PIT-4R,PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40);

 • generowanie danych do deklaracji zgłoszeniowych (ZUA, ZZA, ZWA, ZCZA, ZCNA) i rozliczeniowych ZUS (RCA, RZA, RSA, DRA);

 • współpraca z programem Płatnik;

 • ewidencja i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

analizator wyplaty szczegoly ewidencji czasu pracy
analizator wyplaty szczegoly ewidencji czasu pracy
analizator wyplaty
analizator wyplaty
dane pracownika w ewidencji osobowej
dane pracownika w ewidencji osobowej
dane umowy cywilnoprawnej
dane umowy cywilnoprawnej
dane umowy o prace
dane umowy o prace
definicja listy plac
definicja listy plac
deklaracja pit-11
deklaracja pit-11
deklaracja pit-36
deklaracja pit-36
dodanie akordu
dodanie akordu
dodanie prowizji
dodanie prowizji
modul ewidencja czasu pracy
modul ewidencja czasu pracy
modul skladniki placowe
modul skladniki placowe
modul wyplaty
modul wyplaty
naliczenie zgloszeniowe zus
naliczenie zgloszeniowe zus
okno definiowania kalendarza
okno definiowania kalendarza
okno kartoteki instytucji
okno kartoteki instytucji
okno skladnika placowego
okno skladnika placowego
okno wyplaty
okno wyplaty
parametry generowania rachunku do umowy cp
parametry generowania rachunku do umowy cp
strona glowna
strona glowna
wprowadzanie absencji
wprowadzanie absencji
zfss
zfss
zgloszenie zus zcna
zgloszenie zus zcna
Previous Next Play Pause
analizator wyplaty szczegoly ewidencji czasu pracy analizator wyplaty szczegoly ewidencji czasu pracy
analizator wyplaty analizator wyplaty
dane pracownika w ewidencji osobowej dane pracownika w ewidencji osobowej
dane umowy cywilnoprawnej dane umowy cywilnoprawnej
dane umowy o prace dane umowy o prace
definicja listy plac definicja listy plac
deklaracja pit-11 deklaracja pit-11
deklaracja pit-36 deklaracja pit-36
dodanie akordu dodanie akordu
dodanie prowizji dodanie prowizji
modul ewidencja czasu pracy modul ewidencja czasu pracy
modul skladniki placowe modul skladniki placowe
modul wyplaty modul wyplaty
naliczenie zgloszeniowe zus naliczenie zgloszeniowe zus
okno definiowania kalendarza okno definiowania kalendarza
okno kartoteki instytucji okno kartoteki instytucji
okno skladnika placowego okno skladnika placowego
okno wyplaty okno wyplaty
parametry generowania rachunku do umowy cp parametry generowania rachunku do umowy cp
strona glowna strona glowna
wprowadzanie absencji wprowadzanie absencji
zfss zfss
zgloszenie zus zcna zgloszenie zus zcna

 Rozszerzenia funkcjonalności

Niebieski PLUS dla InsERT GT

 • sprzedaż z dowolnych dostaw

 • blokowanie towaru

 • zwroty do wydań zewnętrznych

 • zwroty do przyjęć zewnętrznych

 • rozszerzone pola własne

 • własne wzorce wydruku

Specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych do programów z linii InsERT GT, stworzony z myślą o firmach, którym w codziennej pracy niezbędny jest system o rozbudowanej funkcjonalności.

Zielony PLUS dla InsERT GT

 • dynamiczne wyliczanie masy i objętości towarów

 • definiowalne pola własne

 • flagi własne

 • sprawozdania finansowe

 • biblioteki dokumentów

Drugi pakiet rozszerzeń, dzięki którym programy z linii InsERT GT zyskują nową, rozbudowaną funkcjonalność.

Czerwony PLUS dla InsERT GT

 • homebanking

 • zbiorcze wysyłanie faktur e-mailem

 • pola własne (słownik, polecenie SQL)

 • flagi własne

Kolejne z serii rozszerzeń rozbudowujących funkcjonalność systemów z linii InsERT GT.

Sfera dla Gratyfikanta GT

 • Udostępnione biblioteki obiektów Gratyfikanta GT - umożliwia to pisanie rozwiązań wykorzystujących wewnętrzne obiekty Gratyfikanta GT; rozwiązania te mogą powstać w Visual Basic for Applications lub w innych językach programowania (np. Microsoft Windows ScriptJava ScriptVisual C++Delphi, czy Java). Rozwiązania, które powstaną dzięki tej funkcjonalności przede wszystkim ułatwią codzienną pracę, zautomatyzują niektóre z wykonywanych czynności oraz dodadzą wiele nowych możliwości. Przykładem jest integracja z RCP.

 • Mechanizm obsługi skryptów definiujących składniki płacowe - umożliwia tworzenie dowolnie złożonych składników płacowych, umożliwiając tym samym np. uzależnienie tego składnika od zewnętrznych danych. Za pomocą tego mechanizmu wdrożeniowiec lub programista może definiować dowolne składniki płacowe w nowoczesnej technologii .NET za pomocą języków: Visual Basic.NET i C#. Zdefiniowane składniki zostaną dołączone listy składników płacowych i będą mogły być w łatwy sposób wykorzystywane w obsłudze kadrowo-płacowej firmy.

Kolejne z serii rozszerzeń rozbudowujących funkcjonalność systemów z linii InsERT GT.

Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programów z linii Gratyfikant, które są dostępne w ofercie firmy InsERT.

Porównanie dotyczy następujących programów:

Symbol

Nazwa

Wersja

Środowisko

Rodzaj licencji podstawowej

G3

Gratyfikant 3

1.14

DOS

trzystanowiskowa

mGGT

mikroGratyfikant GT *

1.18

Windows

wielostanowiskowa

GGT

Gratyfikant GT

1.18

Windows

wielostanowiskowa, 30 aktywnych pracowników

SGGT

Gratyfikant GT + Sfera dla Gratyfikanta GT **

1.18

Windows

wielostanowiskowa

* mikroGratyfikant GT wchodzi w skład Rachmistrza GT i Rewizora GT, nie jest do nabycia oddzielnie

** Gratyfikant GT Sfera to otwarty system kadrowo-płacowy, który umożliwia rozszerzenie podstawowej funkcjonalności Gratyfikanta GT

Porównanie zostało podzielone na następujące grupy funkcji: W przedstawionych poniżej tabelach zastosowano następujące oznaczenia: "-" - dana funkcja nie jest realizowana przez program; "+" - dana funkcja jest realizowana przez program; "+/-" - dana funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo; "+!" - dana funkcja jest realizowana zdecydowanie lepiej, niż w innych programach.

 

Funkcje ogólne

Funkcja

G3

mGGT

GGT

SGGT

Obsługa wielu podmiotów gospodarczych (biura rachunkowe)

+

+

+

+

Intuicyjny kreator wdrożeniowy

-

+

+

+

Obsługa wielu użytkowników, hasła, prawa dostępu

+

+

+

+

Terminarz (przekazywanie wiadomości pomiędzy użytkownikami)

+

-

-

-

Kontekstowy system pomocy

+/-

+

+

+

Wydruki graficzne

+/-

+

+

+

Wydruki tekstowe

+

+/-

+/-

+/-

Możliwość zewnętrznej edycji wzorców wydruku

+

+

+

+

Rejestracja przez Internet

-

+

+

+

Możliwość zgłaszania sugestii dotyczących rozwoju programu przez Internet

-

+

+ +

Kontrola poprawności numerów: NIP, PESEL, IBAN

-

+

+

+

Eksport danych (schowek Windows, plik tekstowy, Excel, DBF i in.)

+/-

+

+

+

Praca w systemie DOS

+

-

-

-

Praca na pojedynczym stanowisku lub w sieci komputerowej

+

+

+

+

Bezpieczeństwo pracy z bazą danych (uszkodzenie, zewnętrzny dostęp)

+

+!

+!

+!

Konfigurowalna archiwizacja danych

+

+!

+!

+!

Przeniesienie danych z innych wersji systemów kadrowo-płacowych

+

+

+!

+!

Filtrowanie i wyszukiwanie informacji

+/-

+

+!

+!

Tworzenie zestawień własnych (SQL, COM, XML)

+/-

+

+

+

 

 

Ewidencja osobowa i umowy

Funkcja

G3

mGGT

GGT

SGGT

Rozbudowana ewidencja danych osobowych

+

-

+!

+!

Ewidencja notatek, zdjęć i cech pracownika

-

+/-

+

+

Informator o pracowniku

-

+/-

+

+

Dane wdrożeniowe

+

+

+!

+!

Historia danych osobowych

+

-

-

-

Archiwum dokumentów związanych z pracownikiem

-

-

+!

+!

Rozbudowana ewidencja umów o pracę

+

-

+

+

Historia danych umowy o pracę

+

-

+/-

+/-

Archiwum dokumentów związanych z umową o pracę

-

-

+

+

Indywidualizacja treści umowy o pracę

+/-

+

+!

+!

Powielanie i przedłużanie umów o pracę

-

-

+

+

Rozbudowany system wynagrodzeń w umowie o pracę

+

+/-

+!

+!

Definicje wypłat dodatkowych w umowie o pracę

-

-

+

+

Grupowa zmiana wartości składników wynagrodzeń w umowie o pracę

+

-

+!

+!

Automatyczne numerowanie umów o pracę

+

-

+!

+!

Elastyczne planowanie czasu pracy (wybór i zmiana kalendarzy)

+/-

-

+!

+!

Indywidualna skala podatkowa dla pracownika

+

-

+

+

Rozbudowana ewidencja umów cywilnoprawnych

+

-

+

+

Archiwum dokumentów związanych z umowami cywilnoprawnymi

-

-

+

+

Indywidualizacja treści umowy cywilnoprawnej

+/-

+

+!

+!

Powielanie umów cywilnoprawnych

-

-

+

+

Harmonogramowanie wystawiania rachunków do umów cywilnoprawnych

-

-

+

+

Automatyczne numerowanie umów cywilnoprawnych

+

-

+!

+!

 

 

Karta pracy

Funkcja

G3

mGGT

GGT

SGGT

Ewidencja czasu pracy

+

-

+

+

Czytelna i konfigurowalna wizualizacja ewidencji czasu pracy

+/-

-

+!

+!

Indywidualne wyjątki do kalendarza pracy

-

-

+

+

Ewidencja ekwiwalentów za urlop

-

-

+

+

Ewidencja absencji związanych z umowami cywilnoprawnymi

-

-

+

+

Import danych z systemów RCP

+

-

-

+

Wprowadzanie zapisów do ewidencji czasu pracy zewnętrznymi programami

-

-

-

+

Wydruk miesięcznej i rocznej ewidencji czasu pracy

+/-

-

+

+

Ewidencja akordów

+

-

+

+

Zbiorcze dodawanie akordów

+

-

+!

+!

Import akordów

+

-

-

+!

Dopisywanie akordów zewnętrznymi programami

-

-

-

+

Ewidencja prowizji

+

-

+

+

Zbiorcze dodawanie prowizji

+

-

+!

+!

Import prowizji

+

-

-

+!

Dopisywanie prowizji zewnętrznymi programami

-

-

-

+

Ewidencja naliczeń i potrąceń

-

-

+

+

Zbiorcze dodawanie naliczeń i potrąceń

-

-

+

+

Import naliczeń i potrąceń

-

-

-

+

Dopisywanie naliczeń i potrąceń zewnętrznymi programami

-

-

-

+

Automatyczne lub ręczne rozliczanie akordów, prowizji oraz naliczeń i potrąceń

-

-

+

+

 

 

Definicje

Funkcja

G3

mGGT

GGT

SGGT

Kalendarze pracy

+

-

+

+

Czytelna wizualizacja kalendarza pracy

+/-

-

+

+

Wydruk kalendarza rocznego i miesięcznego (dla firmy i dla pracownika)

-

-

+

+

Definicje list płac z danymi domyślnymi

-

-

+

+

Zestawy płacowe z danymi domyślnymi

+/-

-

+

+

Rozbudowane i elastyczne składniki płacowe

+

+/-

+!

+!

Składniki płacowe kwotowe i definiowalne

+

+/-

+

+

Składniki płacowe wyliczane na podstawie skryptów

-

-

-

+

Globalne lub indywidualne wartości składników

-

-

+

+

Składniki parametryczne

+/-

-

+

+

Składniki dzienne i godzinowe

-

-

+

+

Składnik - automatyczne potrącenie

-

-

+

+

Składnik - dopełnienie do pensji minimalnej

-

-

+

+

Koszty z tytułu praw autorskich dla wybranych składników

-

-

+

+

Powiązanie składników z instytucjami

-

-

+

+

 

 

Płace

Funkcja

G3

mGGT

GGT

SGGT

Automatyczne generowanie list płac (wiele definicji) i wypłat

+/-

+/-

+!

+!

Statusy wypłat

-

+/-

+

+

Komentarze do wypłat (automatyczne i ręczne)

-

-

+

+

"Czytanie" ewidencji czasu pracy przez wszystkie wypłaty

+/-

-

+

+

Możliwość rozliczania nadgodzin i godzin absencji do rozliczenia w okresach dłuższych niż jeden miesiąc

-

-

+

+

Możliwość rozliczania ewidencji akordów, prowizji oraz naliczeń i potrąceń w okresach dłuższych niż jeden miesiąc

-

-

+

+

Opis sposobu wyliczenia wypłaty

+

-

+!

+!

Opis sposobu wyliczenia poszczególnych składników w wypłacie

+/-

-

+

+

Automatyczne uzupełnianie wypłaty do pensji minimalnej

-

-

+

+

Automatyczne potrącanie składników opodatkowanych, a nie wypłacanych

+/-

-

+

+

Informacja o zasiłkach płatnych przez ZUS

+

-

+/-

+/-

Informacja o składkach płatnych przez budżet

+

-

+

+

Automatyczne numerowanie list płac

+

-

+!

+!

Drukowanie przelewów do wypłat (dla pracowników i dla instytucji)

+/-

-

+

+

Ewidencjonowanie do wypłat operacji bankowych (wypłata z konta)

-

-

+

+

Automatyczne generowanie rachunków wg harmonogramu

-

-

+

+

Rozliczanie absencji w rachunkach

-

-

+

+

Rozliczanie ewidencji akordów i prowizji w rachunkach

-

-

+

+

Automatyczne numerowanie rachunków +

-

+!

+!

 

 

Pozostałe

Funkcja

G3

mGGT

GGT

SGGT

Wiele standardowych zestawień i wydruków

+/-

+/-

+

+

Wydruki z definiowaną treścią

+

+

+!

+!

Ewidencja składek na ubezpieczenia dla wspólników

+/-

+

+

+

Kontrola limitu ubezpieczenia chorobowego dla właścicieli

-

+

+

+

Ewidencja operacji bankowych dla pracowników i instytucji

-

-

+

+

Współpraca z systemami homebankingowymi

-

-

+

+

Strona główna programu prezentująca najważniejsze informacje miesięczne

-

+/-

+

+

Ewidencja świadczeń i przerw dla wspólników (do RSA)

+/-

+

+

+

Deklaracje skarbowe dla pracowników i wspólników

+

+

+!

+!

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS

+

-

+/-

+/-

Deklaracje RZA, RCA, RSA i DRA

+

+/-

+

+

Obsługa ZFŚS

+

-

+/-

+/-

Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej

+

-

-

-

Obsługa zaliczek na pobory

+

-

+/-

+/-

 

Wersja 1.39

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.39 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.39 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:
 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.39 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.
W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:
 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.39, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.39

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.39 Gratyfikanta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.
 • Dodano mechanizm umożliwiający warunkowe formatowanie wierszy we wszystkich dostępnych w systemie tabelach (gridach). Warunek formatujący można definiować za pomocą wyrażenia SQL-owego lub poprzez odniesienie się do dowolnej kolumny lub kilku kolumn danego grida. Wyróżnienie danego wiersza może zostać uwidocznione na gridzie poprzez zmianę jego koloru tła lub tekstu, a także poprzez pochylenie, pogrubienie lub podkreślenie wyświetlanych w nim wartości. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny).
 • Dodano mechanizm wyświetlający podsumowanie wartości zaznaczonych na liście wierszy. Podsumowanie takie podświetlone jest innym kolorem. Podsumowanie nie jest dostępne na wszystkich listach, dostępność uzależniona jest od możliwości sumowania danego typu listy. W przypadku niektórych list, niezbędne jest włączenie mechanizmu w parametrach danej listy. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny).
 • Dodano możliwość zbiorczego wyliczenia PIT-8C.
 • Dodano nowy rodzaj rozszerzonego pola własnego typu flaga. Pole to umożliwia oznaczanie obiektów według prostego trzystanowego kryterium o wartościach: "Prawda", "Fałsz" i "Nie ustawiono". Maksymalnie do każdego obiektu można dodać 10 pól własnych typu flaga.
 • Umożliwiono pobranie danych urzędów skarbowych z serwisu internetowego. Funkcjonalność jest dostępna tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu na ulepszenia (Gdy abonament nie będzie aktywny, nie będzie można pobrać danych urzędów skarbowych).
 • Umożliwiono wysyłkę e-mailem deklaracji PIT-8C
 • W wydruku "Zaświadczeni o zatrudnieniu" dodano możliwość wyboru kwoty netto pomniejszonej o składkę zdrowotną oraz umożliwiono wydruk listy wartości wynagrodzeń za wybrane miesiące.
 • Dla bankowości on-line banku mBank CompanyNet poprawiono wykrywanie sytuacji, gdy udało się przesłać transakcję oczekującą do systemu banku, jednak nie udało odczytać się odpowiedzi od systemu banku. Sytuacja taka mogła mieć miejsce, gdy podczas wysyłania transakcji zalogowano się na ten sam login poprzez stronę WWW albo inną końcówkę lub gdy zostało przerwane połączenie internetowe.
 • Dodano możliwość definiowania pól własnych do składników płacowych.
 • Dodano możliwość wysyłki pocztą elektroniczną większości wydruków dotyczących pracownika. Dla wydruku "odcinek z wypłaty" także zbiorczo.
 • Dodano parametr określający domyślny filar ZUS ustawiany w ewidencji osobowej.
 • Dodano usuwanie znaku tabulacji w danych kontrahenta przy wysyłaniu transakcji oczekującej do systemu bankowości on-line mBank CompanyNet. Pojawienie się takiego znaku w danych kontrahenta uniemożliwiało wysłanie transakcji oczekującej.
 • Podczas procesu rejestracji dodano możliwość wyboru z listy sprzedawców licencji.
 • Poprawiono błąd polegający na tym, że w czasie dodawania pola rozszerzonego SQL nie był powielany filtr SQL na podtypy i korekty.
 • Poprawiono działanie klucza rejestru HKEY_CURRENT_USER\Software\InsERT\InsERT GT\WydrMan\1.0\Deklaracje\DrukarkaIglowa tak by działał również dla wydruku ekonomicznego deklaracji.
 • Poprawiono działanie opcji "Weryfikuj e-Deklarację" dostępnej z poziomu edycji deklaracji skarbowej. Opcja "Weryfikuj e-Deklarację" nie działała poprawnie, gdy deklaracje VAT-UE lub VAT-UEK nie miały wypełnionych wartości naliczeniowych oraz opcja uwzględniała usunięte załączniki, jeśli nie dokonało się wcześniej zapisania deklaracji skarbowej.
 • Poprawiono działanie uprawnienia dotyczącego dostępu do strony głównej programu.
 • Poprawiono pobieranie daty wystawienia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 • Poprawiono problem z przekazywaniem komunikatów z własnych rozwiązań bazodanowych użytkownika (opartych o funkcję RAISEERROR) do obiektów typu słownik.
 • Poprawiono wydajność wyświetlania listy dokumentów kasowych.
 • Poprawiono wydajność wyświetlania listy operacji bankowych.
 • Poprawiono wydruk numeru referencyjnego na deklaracjach skarbowych wysyłanych elektronicznie. Wcześniej numer referencyjny wychodził z rubryki "Nr dokumentu" i nachodził na rubrykę "Status".
 • Poszerzono możliwości filtrowania deklaracji ZUS z dowolnie wybranego roku.
 • Przeorganizowano dane pracownika w zakresie numeru PESEL i daty urodzenia.
 • Przy wyliczaniu podstawy zasiłku chorobowego dla uczniów umożliwiono nieuzupełnianie jej do podstawy liczonej z pensji minimalnej.
 • Rozwiązano problem błędnego uzupełniania do pensji minimalnej w przypadku przedłużania umowy w trakcie miesiąca i przy wystąpieniu nadgodzin.
 • Rozwiązano problem dearchiwizacji baz danych o wielkości backupu przekraczającego 4 GB utworzonych za pomocą Harmonogramu.
 • Rozwiązano problem niedziałania przełącznika "Składnik 'dodatek za nadgodziny' obejmuje" w parametrach czasu pracy.
 • Rozwiązano problem nieuzupełniania podstawy składek za osoby przebywające na urlopie wychowawczych do wartości płacy minimalnej.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że przy dearchiwizacji padało pytanie o hasło nawet dla archiwów niezabezpieczonych hasłem. Problem dotyczył archiwów wykonanych przez harmonogram.
 • Rozwiązano problem z ustalaniem podstawy zasiłku chorobowego w przypadku zaznaczenia w danych wdrożeniowych, że pracownik chorował w jednym z trzech miesięcy przed wdrożeniem programu.
 • Rozwiązano problem zawyżania wymiaru należnego urlopu wypoczynkowego w przypadku zwolnienia u poprzedniego pracodawcy i zatrudnienia w "naszej" firmie w tym samym miesiącu kalendarzowym.
 • Uaktualniono wzorce wydruku dla przelewów na organy celne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów.
 • W Ewidencji czasu pracy (na kratce dnia) uwidoczniono atrybuty dni określone w kalendarzu.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu "ECP" dodano metodę "UsunWpisy" umożliwiającą usuwanie wpisów z ewidencji czasu pracy pracownika.
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono pod względem wydajnościowym odczyt wartości części atrybutów obiektu InsERT.GodzinyPracy. Dotychczas w celu określenia wartości np. atrybutu "RodzajDnia" program analizowała wszystkie wyjątki czasu pracy związane z danym pracownikiem. W tej chwili analizowane są tylko wyjątki czasu pracy z określonego dnia.
 • W mechanizmie przenoszenia definicji list użytkownika dokonano zmian nazw list na bardziej zrozumiałe: VATDoKorekty10GridCfg - Koryguj podatek VAT - sprzedaż; VATDoKorekty01GridCfg - Koryguj podatek VAT - zakup; VATOdliczanie00GridCfg - Dokumenty naliczane w dniu zapłaty; VATOdliczanie01GridCfg - Dokumenty odliczane w dniu zapłaty; CWiz2013PageSchematImportu - Kreator Vat (2013) - Schematy Importu; CWiz2014PageSchematImportu - Kreator Vat (2014) - Schematy Importu; Lista_KST - Lista KŚT; RejestrSpVATSvcView - Zestawienie Ewidencja VAT sprzedaży; RejestrZakVATGrupySvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na grupy; RejestrZakVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki; ZakInwestVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki - tylko zakupy inwestycyjne; ZakOdliczCalkVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia całkowite; ZakOdliczPropVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia proporcjonalne; ZakZaoVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki - tylko zakupy zaopatrzeniowe; PodsumRejSpVATSvcView - Zestawienie Podsumowanie ewidencji sprzedaży VAT; PodsumRejZakVATGrupySvcView - Zestawienie Podsumowanie ewidencji zakupów VAT w rozbiciu na grupy; PodsumRejZakVATSvcView - Zestawienie Podsumowanie ewidencji zakupów VAT w rozbiciu na stawki; FakturyVATRRSvcView - Zestawienie Wyciąg z ewidencji VAT - faktury VAT RR; SprzedazVATKatSvcView - Zestawienie Wyciąg z ewidencji VAT - sprzedaż wg kategorii; ZakupyVATKatSvcView - Zestawienie Wyciąg z ewidencji VAT - zakupy wg kategorii.
 • W pośrednim pliku XML, tworzonym podczas eksportu operacji bankowej do pliku elixir (opcja wyślij do Homebankingu), w węźle <Przelew> dodano węzeł <IdOperBank>, zawierający id eksportowanej operacji bankowej.
 • W rachunkach do umów cywilnoprawnych rozdzielono podstawy składek chorobowej i wypadkowej dzięki czemu w wypadku ograniczenia dobrowolnej składki chorobowej przesyłane są prawidłowe dane do programu Płatnik.
 • W rachunkach do umów cywilnoprawnych zamieniono blokadę zapisu przy rachunku ryczałtowym na kwotę większą od limitu ryczałtu na ostrzeżenie. Dzięki temu można naliczać rachunki na dowolną kwotę z podatkiem liczonym od kwoty rachunku niepomniejszonego o składki ZUS.
 • W wydrukach świadectwa pracy obejmującego ciąg umów umożliwiono drukowanie okresów trwania poszczególnych umów. Ponadto przy wykazywaniu wykorzystanego urlopu wypoczynkowego poza liczbą dni dodano informację o liczbie godzin całego wykorzystanego urlopu.
 • W związku z wyłączeniem przez GUS poprzedniej wersji wyszukiwarki danych adresowych usunięto znacznik "Używaj nowej wyszukiwarki GUS" z interfejsu.
 • Zwiększono precyzję określania momentu zakończenia szkoły do dokładnej daty. Dzięki temu staż pracy jest określany dokładniej.
Zapytaj o ten produkt