Rewizor GT

Cena: 1499,00 zł Netto
Wersja 1.42 SP2 HF2

System finansowo-księgowy ułatwiający prowadzenie pełnej księgowości.

 • elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, automatycznie tworzenie kont kartotekowych przez podłączanie kartotek, obsługa kont pozabilansowych;

 • rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obsługa dekretów walutowych;

Rewizor GT to profesjonalny system finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Program stworzony jest w oparciu o Ustawę o Rachunkowości oraz dostosowany do wymogów Unii Europejskiej. Przeznaczony zarówno dla samodzielnych księgowych jak i biur rachunkowych.

Rewizor GT posiada pełną gamę funkcji potrzebnych do sprawnego prowadzenia księgi handlowej: od administrowania planami kont, poprzez dekretację i księgowanie, zarządzanie rozrachunkami, po obsługę środków trwałych.

Rewizor GT jest programem niezwykle prostym w obsłudze, o nowoczesnym interfejsie zapewniającym najwyższą ergonomię i wygodę pracy. Dzięki intuicyjnemu kreatorowi wdrożeniowemu początek pracy z programem nie sprawi trudności nawet mniej wprawnym użytkownikom. Rewizor GT to część składowa systemu InsERT GT - w pełni zintegrowanego pakietu programów do prowadzenia firmy z sektora MSP, zawierającego także program do obsługi sprzedaży - Subiekt GT, system kadrowo-płacowy - Gratyfikant GT oraz system zarządzania relacjami z klientami - Gestor GT. W Rewizorze GT możliwa jest podstawowa obsługa płac dzięki dołączanemu bezpłatnie programowi mikroGratyfikant GT.

Ogólne

 • elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, automatycznie tworzenie kont kartotekowych przez podłączanie kartotek, obsługa kont pozabilansowych;

 • rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obsługa dekretów walutowych;

 • zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie); ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach; pełna historia rozrachunków; rozrachunki wspólne z Subiektem GT;

 • ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą: ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) oraz pozaunijnych (eksport towarów, import towarów); automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K - rozliczanie miesięczne lub kwartalne;

 • automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą dekretacji kontekstowej i importu; rozbudowane schematy importu; szczególne wsparcie dla użytkowników pracujących jednocześnie na Subiekcie GT i Rewizorze GT (moduł Dokumenty do dekretacji);

 • funkcje specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych: obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, przenoszenie planówkont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach, import dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnego Subiekta GT, archiwizacja wszystkich podmiotów jednocześnie i inne;

 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi związanych;

 • definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych;

 • tworzenie wydruków graficznych (wszystkie) i tekstowych (główne); zaawansowane zarządzanie wydrukami graficznymi z poziomu programu;

 • motor bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy;

 • praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku, współpraca z innymi programami firmy InsERT.

Rozszerzenia funkcjonalności

Niebieski PLUS dla InsERT GT

 • sprzedaż z dowolnych dostaw

 • blokowanie towaru

 • zwroty do wydań zewnętrznych

 • zwroty do przyjęć zewnętrznych

 • rozszerzone pola własne

 • własne wzorce wydruku

Specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych do programów z linii InsERT GT, stworzony z myślą o firmach, którym w codziennej pracy niezbędny jest system o rozbudowanej funkcjonalności.

Zielony PLUS dla InsERT GT

 • dynamiczne wyliczanie masy i objętości towarów

 • definiowalne pola własne

 • flagi własne

 • sprawozdania finansowe

 • biblioteki dokumentów

Drugi pakiet rozszerzeń, dzięki którym programy z linii InsERT GT zyskują nową, rozbudowaną funkcjonalność.

Czerwony PLUS dla InsERT GT

 • homebanking

 • zbiorcze wysyłanie faktur e-mailem

 • pola własne (słownik, polecenie SQL)

 • flagi własne

Kolejne z serii rozszerzeń rozbudowujących funkcjonalność systemów z linii InsERT GT.

Sfera dla Rewizora GT

 • import do Rewizora GT dokumentów tworzonych przez zewnętrzne systemy informatyczne niezależnie od formatu, w jakim te systemy zapisują swoje dane;

 • import danych do dekretacji niezależnie od ram i ograniczeń, jakie w RewizorzeGT narzucają Schematy importu;

 • stworzenie zbiorczych operacji, zamiast serii jednorazowych akcji, które w danej firmie wykonywane są często i zajmują dużo czasu;

 • pełne sterowanie kartoteką rozrachunków;

 • współpraca z systemami homebankingowymi.

Kolejne z serii rozszerzeń rozbudowujących funkcjonalność systemów z linii InsERT GT.

bilans otwarcia
bilans otwarcia
blokada okresu
blokada okresu
dane adresowe podmiotu
dane adresowe podmiotu
definicja sprawozdania finansowego
definicja sprawozdania finansowego
definiowanie roku obrotowego
definiowanie roku obrotowego
dekretacja i ksiegowanie
dekretacja i ksiegowanie
dodawanie srodka trwalego
dodawanie srodka trwalego
dokument kasowy na tle_listy
dokument kasowy na tle_listy
dokumenty do dekretacji
dokumenty do dekretacji
import dokumentow
import dokumentow
wezwanie do zaplaty
wezwanie do zaplaty
wplata na rachunek bankowy
wplata na rachunek bankowy
wyciag bankowy
wyciag bankowy
wydruk deklaracji cit-8
wydruk deklaracji cit-8
wyszukiwanie konta podczas dekretacji
wyszukiwanie konta podczas dekretacji
wyszukiwanie odbiorcy w czasie dekretacji
wyszukiwanie odbiorcy w czasie dekretacji
wyszukiwanie odbiorcy wg nip w czasie dekretacji
wyszukiwanie odbiorcy wg nip w czasie dekretacji
zbiorcza dekretacja amortyzacji
zbiorcza dekretacja amortyzacji
Previous Next Play Pause
bilans otwarcia bilans otwarcia
blokada okresu blokada okresu
dane adresowe podmiotu dane adresowe podmiotu
definicja sprawozdania finansowego definicja sprawozdania finansowego
definiowanie roku obrotowego definiowanie roku obrotowego
dekretacja i ksiegowanie dekretacja i ksiegowanie
dodawanie srodka trwalego dodawanie srodka trwalego
dokument kasowy na tle_listy dokument kasowy na tle_listy
dokumenty do dekretacji dokumenty do dekretacji
import dokumentow import dokumentow
wezwanie do zaplaty wezwanie do zaplaty
wplata na rachunek bankowy wplata na rachunek bankowy
wyciag bankowy wyciag bankowy
wydruk deklaracji cit-8 wydruk deklaracji cit-8
wyszukiwanie konta podczas dekretacji wyszukiwanie konta podczas dekretacji
wyszukiwanie odbiorcy w czasie dekretacji wyszukiwanie odbiorcy w czasie dekretacji
wyszukiwanie odbiorcy wg nip w czasie dekretacji wyszukiwanie odbiorcy wg nip w czasie dekretacji
zbiorcza dekretacja amortyzacji zbiorcza dekretacja amortyzacji

Wersja 1.39

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.39 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.39 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.39 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.39, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.39

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.39 Rewizora GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano funkcję powielania dekretów.
 • Dodano mechanizm umożliwiający warunkowe formatowanie wierszy we wszystkich dostępnych w systemie tabelach (gridach). Warunek formatujący można definiować za pomocą wyrażenia SQL-owego lub poprzez odniesienie się do dowolnej kolumny lub kilku kolumn danego grida. Wyróżnienie danego wiersza może zostać uwidocznione na gridzie poprzez zmianę jego koloru tła lub tekstu, a także poprzez pochylenie, pogrubienie lub podkreślenie wyświetlanych w nim wartości. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny).
 • Dodano mechanizm wyświetlający podsumowanie wartości zaznaczonych na liście wierszy. Podsumowanie takie podświetlone jest innym kolorem. Podsumowanie nie jest dostępne na wszystkich listach, dostępność uzależniona jest od możliwości sumowania danego typu listy. W przypadku niektórych list, niezbędne jest włączenie mechanizmu w parametrach danej listy. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny).
 • Dodano możliwość wstawienia funkcji specjalnej "Wynik RZS (-)" w definicji sprawozdań: Bilans, Bilans dla jednostek mikro, Przepływy pieniężne metodą bezpośrednią, Przepływy pieniężne metodą pośrednią oraz w definicji sprawozdań własnych.
 • Dodano nowy rodzaj rozszerzonego pola własnego typu flaga. Pole to umożliwia oznaczanie obiektów według prostego trzystanowego kryterium o wartościach: "Prawda", "Fałsz" i "Nie ustawiono". Maksymalnie do każdego obiektu można dodać 10 pól własnych typu flaga.
 • Dodano parametr umożliwiający przepisanie daty wystawienia na datę magazynową oraz zakończenia dostawy dla nowych zapisów w Ewidencji VAT sprzedaży oraz analogiczny parametr dla daty otrzymania oraz dat wystawienia i zakończenia dostawy dla nowych zapisów w Ewidencji VAT zakupu.
 • Dodano parametr umożliwiający uwzględnienie w deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D zarówno podstawy opodatkowania, jak i samego podatku przemnożonego przez proporcję bazową dla zakupów proporcjonalnych.
 • Dodano parametr umożliwiający zastosowanie przypadku szczególnego tylko do kwoty VAT. Zaznaczenie go i wybranie przypadku szczególnego spowoduje, że podczas wpisywania kwoty w wybranej stawce VAT do stawki NPO zostanie przepisana tylko nieodliczana cześć dla kwoty VAT. W przeciwnym wypadku podziałowi ulegnie zarówno kwota Netto, jak i VAT. Parametr jest uwzględniany także podczas importu dokumentów do ewidencji VAT zakupu.
 • Umożliwiono pobranie danych urzędów skarbowych z serwisu internetowego. Funkcjonalność jest dostępna tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu na ulepszenia (Gdy abonament nie będzie aktywny, nie będzie można pobrać danych urzędów skarbowych).
 • Umożliwiono zbiorcze drukowanie dekretów księgowych.
 • Utworzono Ewidencję kosztów eksploatacji pojazdów, która umożliwia księgowanie kosztów wynikających z tzw. kilometrówki.
 • W danych Kontrahenta na zakładce Księgowe, w sekcjach dotyczących Ewidencji VAT dodano możliwość ustawienia miesiąca odliczenia według daty zapłaty.
 • W kartotece kontrahenta udostępniono mechanizm kontroli aktywności podatnika VIES. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (sprawdzenie numeru NIP nie będzie możliwe, gdy abonament nie będzie aktywny).
 • W kreatorze dodawania zbiorczego wezwania do zapłaty umożliwiono filtrowanie kontrahentów według Instynktu kontrahenta.
 • W kreatorze dodawania zbiorczo noty odsetkowej umożliwiono filtrowanie kontrahentów według Instynktu kontrahenta.
 • Dla bankowości on-line banku mBank CompanyNet poprawiono wykrywanie sytuacji, gdy udało się przesłać transakcję oczekującą do systemu banku, jednak nie udało odczytać się odpowiedzi od systemu banku. Sytuacja taka mogła mieć miejsce, gdy podczas wysyłania transakcji zalogowano się na ten sam login poprzez stronę WWW albo inną końcówkę lub gdy zostało przerwane połączenie internetowe.
 • Dla deklaracji PIT-36(20) dodano przepisywanie danych adresowych podatnika do danych adresowych małżonka, gdy wybierze się wspólne rozliczanie z małżonkiem.
 • Dla parsera pliku mt940 "Parser BreBank - iBre, BreSok" oraz bankowości on-line mBank CompanyNet umożliwiono wczytywanie plików wyciągu oraz pobieranie historii transakcji wygenerowanej przez bank w języku angielskim.
 • Dodano mechanizm łączenia wpisów "Było" z "Jest" metodą "przeciągnij i upuść" dla deklaracji VAT-UEK.
 • Dodano ostrzeżenie przy próbie zapisu dokumentu w Ewidencji VAT sprzedaży w transakcji "odwrotne obciążenie - sprzedaż", w stawce "oo" oraz wystawionej na kontrahenta nie posiadającego nazwy lub NIP-u.
 • Dodano usuwanie znaku tabulacji w danych kontrahenta przy wysyłaniu transakcji oczekującej do systemu bankowości on-line mBank CompanyNet. Pojawienie się takiego znaku w danych kontrahenta uniemożliwiało wysłanie transakcji oczekującej.
 • Dostosowano okno schematów importu do wysokości ekranu 768 pikseli.
 • Podczas procesu rejestracji dodano możliwość wyboru z listy sprzedawców licencji.
 • Poprawienie problemu z odczytywaniem daty wyciągu dla plików MT940 dla parsera BZWBK - Moja Firma Plus.
 • Poprawiono błąd polegający na tym, że w czasie dodawania pola rozszerzonego SQL nie był powielany filtr SQL na podtypy i korekty.
 • Poprawiono błąd powodujący problem z usunięciem zadekretowanego wydania zewnętrznego, gdy po usunięciu faktury usunięte zostało powiązane z nią automatyczne wydanie zewnętrzne.
 • Poprawiono błąd w wyszukiwarce danych adresowych GUS polegający na nieprawidłowej obsłudze sytuacji, w której użytkownik jednocześnie w tym samym zapytaniu do bazy GUS-u podał błędny numer NIP kontrahenta i poprawnie przepisany kod z obrazka autoryzującego. Program wówczas niepotrzebnie komunikował o konieczności powtórnego podania kodu autoryzującego.
 • Poprawiono działanie klucza rejestru HKEY_CURRENT_USER\Software\InsERT\InsERT GT\WydrMan\1.0\Deklaracje\DrukarkaIglowa tak by działał również dla wydruku ekonomicznego deklaracji.
 • Poprawiono działanie opcji "Weryfikuj e-Deklarację" dostępnej z poziomu edycji deklaracji skarbowej. Opcja "Weryfikuj e-Deklarację" nie działała poprawnie, gdy deklaracje VAT-UE lub VAT-UEK nie miały wypełnionych wartości naliczeniowych oraz opcja uwzględniała usunięte załączniki, jeśli nie dokonało się wcześniej zapisania deklaracji skarbowej.
 • Poprawiono działanie uprawnienia dotyczącego dostępu do strony głównej programu.
 • Poprawiono działanie znacznika "Kopiuj pole tytułem z rozrachunku powiązanego z dekretem do pola treści pozycji" w parametrach "Dekrety księgowe". Znacznik nie zaznaczał opcji "Kopiuj tytułem do treści pozycji" w oknie "Rozrachunek powiązany z zapisem na kontach" w sytuacji, gdy zmieniono typ rozrachunku, np. z należności na spłatę zobowiązania.
 • Poprawiono komunikat przy usuwaniu dekretu księgowego w sytuacji, gdy nie udało się odczytać dokumentu źródłowego. W rzadkich przypadkach pojawiał się w takich sytuacjach komunikat "Nieokreślony błąd".
 • Poprawiono mechanizm podglądu (F9) na liście kontrahentów przy wystawianiu zbiorczej noty odsetkowej. Podgląd nie pokazywał danych dla pracownika.
 • Poprawiono obsługę ostrzeżenia o braku deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D za poprzedni okres. Ostrzeżenie pojawiało się mimo istnienia odpowiedniej deklaracji w przypadku, gdy zmieniono metodę rozliczania VAT.
 • Poprawiono pobieranie daty wystawienia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 • Poprawiono problem braku możliwości zapisu dokumentu w Ewidencji VAT wystawionego na kontrahenta bez uzupełnionego Państwa oraz z transakcją VAT, dla której sprawdzana jest poprawność kraju kontrahenta, np. eksport towarów (poza UE) czy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
 • Poprawiono problem importu dokumentów handlowych zapłaconych kartą w sytuacji, gdy zmieniono centrum autoryzacji kart płatniczych w pozycji słownika "Płatność kartą przy sprzedaży".
 • Poprawiono problem powodujący zawieszenie się programu przy próbie edycji dekretu stworzonego za pomocą narzędzia "Rozliczanie różnic kursowych".
 • Poprawiono problem z przekazywaniem komunikatów z własnych rozwiązań bazodanowych użytkownika (opartych o funkcję RAISEERROR) do obiektów typu słownik.
 • Poprawiono rozliczanie przez skojarzenie dla rozrachunków wystawionych w walucie i spłacanych w PLN. W bardzo specyficznych i rzadkich sytuacjach dochodziło do niezgodności w kwocie pozostałej spłaty.
 • Poprawiono ustawianie fokusu w oknie wyszukiwarki danych adresowych z bazy GUS-u w momencie, gdy pojawia się konieczność przepisania z obrazka kodu autoryzującego. W takiej sytuacji fokus jest teraz automatycznie ustawiany na pole służące do wpisania kodu.
 • Poprawiono wczytywanie plików mt940 dla transakcji bez danych kontrahenta lub rachunku bankowego dla następujących parserów: Parser ING - BusinessOnLine, IngOnLine, Multicash, Parser Kredyt Bank, Parser Millennium, Parser Raiffeisen - RaiffeissenOnLine, Parser PKO BP.
 • Poprawiono wydajność liczenia zrealizowanych oraz niezrealizowanych różnic kursowych.
 • Poprawiono wydajność wyświetlania listy dokumentów kasowych.
 • Poprawiono wydajność wyświetlania listy operacji bankowych.
 • Poprawiono wydruk dokumentu zmiany sposobu amortyzacji środka trwałego.
 • Poprawiono wydruk numeru referencyjnego na deklaracjach skarbowych wysyłanych elektronicznie. Wcześniej numer referencyjny wychodził z rubryki "Nr dokumentu" i nachodził na rubrykę "Status".
 • Poprawiono zbiorcze drukowanie not odsetkowych w module Windykacja. Do tej pory przy zaznaczeniu kilku działań windykacyjnych powiązanych z notą odsetkową, program drukował notę na wzorcu typu "Nota odsetkowa zbiorcza", nawet jeśli dokument powiązany był z notą odsetkową, a nie z notą odsetkową zbiorczą.
 • Rozwiązano problem dearchiwizacji baz danych o wielkości backupu przekraczającego 4 GB utworzonych za pomocą Harmonogramu.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że przy dearchiwizacji padało pytanie o hasło nawet dla archiwów niezabezpieczonych hasłem. Problem dotyczył archiwów wykonanych przez harmonogram.
 • Tworząc notę zbiorczo dla każdego dłużnika, program wyświetlał okno zbiorczego drukowania nawet jeśli powstała jedna nota zbiorcza. W przypadku zaznaczenia opcji "osobno dla każdej należności" program zawsze drukował tylko pierwszą notę nawet jeśli powstawało kilka not.
 • Uaktualniono wzorce wydruku dla przelewów na organy celne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów.
 • Umożliwiono dekretację automatyczną dokumentów, w sytuacji gdy dla dekretów księgowych ustawiono wymagane pola własne bez wartości domyślnej.
 • Umożliwiono edycję dokumentów kasowych na zatwierdzonych raportach kasowych. Edycja jest możliwa tylko z poziomu raportu kasowego. Kwota oraz data dokumentu pozostały nieedytowalne.
 • Umożliwiono import dokumentów handlowych do ewidencji VAT, w sytuacji gdy dla zapisów w ewidencji ustawiono wymagane pola własne bez wartości domyślnej.
 • Umożliwiono import faktur wewnętrznych wystawionych na podmiot.
 • Umożliwiono odłączenie części środka trwałego tylko dla wartości podatkowej lub tylko dla wartości bilansowej.
 • Umożliwiono podanie wcześniejszej daty zapłaty niż data wystawienia/otrzymania w korektach podatku VAT.
 • Umożliwiono pokazanie kolumny z kategorią pozycji na liście kont w schemacie importu.
 • Uwzględniono ustawienie "Terminu płatności dla kredytu kupieckiego" w kartotece Kontrahenta przy tworzeniu rozrachunku z dekretu.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektów InsERT.Kontrahent i InsERT.KontrahentJednorazowy dodano atrybut CzynnyPodatnikVAT, umożliwiający oznaczanie kontrahenta, jako czynnego podatnika.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu "KontrahenciManager" dodano metody: "WczytajKontrahentaWg" i "IstniejeWg". Metody te umożliwiają sprawdzenie istnienia kontrahenta oraz jego wczytanie według określonego kryterium wyszukiwania. Dotychczasowe analogiczne metody "WczytajKontrahenta" i "Istnieje" obiektu KontrahenciManager w celu sprawdzenia czy istnieje dany kontrahent przeszukiwały zawszę bazę danych po symbolu, NIP-ie i jego identyfikatorze. Nowe metody pozwalają przeszukać bazę danych tylko według jednego kryterium wyszukiwania.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu "TowaryManager" dodano metody: "WczytajTowarWg" i "IstniejeWg". Metody te umożliwiają sprawdzenie istnienia towaru oraz wczytanie towaru według określonego kryterium wyszukiwania. Dotychczasowe analogiczne metody "WczytajTowar" i "Istnieje" obiektu "TowaryManager" w celu sprawdzenia czy dany towar istnieje przeszukiwały zawszę bazę danych po symbolu, podstawowym kodzie kreskowym, dodatkowym kodzie kreskowym i jego identyfikatorze. Nowe metody pozwalają przeszukać bazę danych tylko według jednego kryterium wyszukiwania.
 • W interfejsie programistycznym Sfera zbiór wyliczeniowy enum DokVatPrzypSzczegolnyEnum został uzupełniony o wartość gtaDokVatPrzypSzczEksplPojazd50, umożliwiający określenie wprowadzanego zapisu VAT, jako przypadku związanego z eksploatacją pojazdu z 50% odliczeniem.
 • W mechanizmie przenoszenia definicji list użytkownika dokonano zmian nazw list na bardziej zrozumiałe: VATDoKorekty10GridCfg - Koryguj podatek VAT - sprzedaż; VATDoKorekty01GridCfg - Koryguj podatek VAT - zakup; VATOdliczanie00GridCfg - Dokumenty naliczane w dniu zapłaty; VATOdliczanie01GridCfg - Dokumenty odliczane w dniu zapłaty; CWiz2013PageSchematImportu - Kreator Vat (2013) - Schematy Importu; CWiz2014PageSchematImportu - Kreator Vat (2014) - Schematy Importu; Lista_KST - Lista KŚT; RejestrSpVATSvcView - Zestawienie Ewidencja VAT sprzedaży; RejestrZakVATGrupySvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na grupy; RejestrZakVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki; ZakInwestVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki - tylko zakupy inwestycyjne; ZakOdliczCalkVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia całkowite; ZakOdliczPropVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia proporcjonalne; ZakZaoVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki - tylko zakupy zaopatrzeniowe; PodsumRejSpVATSvcView - Zestawienie Podsumowanie ewidencji sprzedaży VAT; PodsumRejZakVATGrupySvcView - Zestawienie Podsumowanie ewidencji zakupów VAT w rozbiciu na grupy; PodsumRejZakVATSvcView - Zestawienie Podsumowanie ewidencji zakupów VAT w rozbiciu na stawki; FakturyVATRRSvcView - Zestawienie Wyciąg z ewidencji VAT - faktury VAT RR; SprzedazVATKatSvcView - Zestawienie Wyciąg z ewidencji VAT - sprzedaż wg kategorii; ZakupyVATKatSvcView - Zestawienie Wyciąg z ewidencji VAT - zakupy wg kategorii.
 • W module Parametry kontrahenta dodano znacznik Formatuj nazwę kontrahenta z GUS. Dzięki niemu możliwe jest automatyczne formatowanie pobranych danych. Funkcja ta zamienia w nazwie kontrahenta wszystkie słowa zapisane wielkimi literami na wyrazy pisane z wielkiej litery.
 • W naliczaniu odsetek ustawowych uwzględniono, czy termin płatności nie przypada na dzień ustawowo wolny od pracy.
 • W parametrach Ewidencji VAT dodano znacznik "Blokuj dodawanie zapisów VAT do nieistniejących okresów".
 • W parametrach kontrahentów dodano znacznik "Dodaj miejscowość do pola ulicy, jeżeli jest różna od poczty". Zakreślenie tego znacznika spowoduje, że w trakcie pobierania danych adresowych z bazy GUS, w danych kontrahenta zapisywana będzie także nazwa miejscowości, w której zlokalizowany jest urząd pocztowy skojarzony z wyszukanym adresem.
 • W parametrach VAT dodano parametr wyłączający ostrzeżenie o braku kontrahenta w kartotece oraz parametr wyłączający ostrzeżenie o zmianie ustawienia "włącz korygowanie VAT".
 • W pośrednim pliku XML, tworzonym podczas eksportu operacji bankowej do pliku elixir (opcja wyślij do Homebankingu), w węźle <Przelew> dodano węzeł <IdOperBank>, zawierający id eksportowanej operacji bankowej.
 • W związku z wyłączeniem przez GUS poprzedniej wersji wyszukiwarki danych adresowych usunięto znacznik "Używaj nowej wyszukiwarki GUS" z interfejsu.
 • We wzorcu wydruku "Ewidencja VAT zakupu (2014)" oraz "Ewidencja VAT zakupu, A4 poziomo (2014)" usunięto pustą linię występującą pod NIP-em kontrahenta.
 • Zmieniono sposób edycji pól własnych na dokumentach kasowych znajdujących się na zatwierdzonym raporcie kasowym. Teraz pola własne można edytować tylko z poziomu zatwierdzonego raportu.
 • Zmieniono sposób kwalifikowania środków trwałych amortyzowanych jednorazowo do limitu z daty OT na datę pierwszej amortyzacji.
 • Zoptymalizowano filtrowanie dokumentów w module "Dokumenty do dekretacji" dla filtra "typ" o wartościach "(wszystkie wg zdefiniowanych schematów)" oraz "(wybrane)".
 • Zoptymalizowano moduły rozrachunków oraz moduł "Operacje bankowe". Optymalizacja polega na usunięciu niepotrzebnego sprawdzania dostępu użytkownika do bankowości on-line przy wyświetlaniu menu kontekstowego.
 • Zoptymalizowano pracę z wielu stanowisk jednocześnie w module Homebanking.
Zapytaj o ten produkt