Rachmistrz GT

Cena: 449,00 zł Netto
Wersja 1.42 SP2 HF2

Księga przychodów i rozchodów oraz system naliczania podatku zryczałtowanego.

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (w zależności od wybranej formy księgowości);

 • prowadzenie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży w tym ewidencjonowanie transakcji unijnych; możliwość wprowadzania sprzedaży nieudokumentowanej rozliczanej strukturą zakupów;

Rachmistrz GT to nowoczesny system obsługi uproszczonej księgowości. Program ten polecamy firmom prowadzącym księgę przychodów i rozchodów oraz płatnikom podatku zryczałtowanego, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rachmistrz GT to doskonałe narzędzie zarówno dla przedsiębiorstw samodzielnie dokumentujących działalność gospodarczą, jak i biur rachunkowych. Dzięki dołączanemu bezpłatnie programowi mikroGratyfikant GT możliwa jest także podstawowa obsługa płac.

Rachmistrz GT jest kolejną wersją znanych w Polsce programów firmy InsERT: Rachmistrza 4 i Rachmistrza dla Windows. To sprawny system wyposażony w najnowsze rozwiązania interfejsowe czyniące go programem bardzo ergonomicznym i przyjaznym dla użytkownika.

Rachmistrz GT jest częścią linii InsERT GT, która zawiera również Subiekta GT - system obsługi sprzedaży dla małych i średnich firm, Rewizora GT - program do prowadzenia księgi handlowej, Gratyfikanta GT - system kadrowo-płacowy oraz Gestora GT - system zarządzania relacjami z klientami. Motor bazy danych zastosowany w programach linii InsERT GT to Microsoft SQL Server 2008 R2, który w bezpłatnej wersji Express Edition jest dostarczany wraz z systemem.

 • prowadzenie ewidencji danych pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych, rachunków związanych z eksploatacją pojazdów oraz ewidencji przebiegu pojazdów;

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i księgowanie amortyzacji, wydruk planu amortyzacji), a także prowadzenie ewidencji wyposażenia i remanentów;

 • prowadzenie kartoteki kontrahentów oraz wspólników (indywidualne parametry dotyczące rozliczeń z ZUS, automatyczne księgowanie w koszty lub odliczanie od dochodu składek ZUS i innych funduszy, obliczanie i dokumentowanie odpowiednim raportem zaliczki na podatek dochodowy);

 • rozbudowana obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę; wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych oraz wypłat (w tym możliwość automatycznego wyliczania na podstawie zdefiniowanych schematów wynagrodzeń);

 • naliczanie, wydruk oraz pełna obsługa wysyłki elektronicznej deklaracji skarbowych (wraz z niezbędnymi załącznikami): VAT-7, VAT-7K, VAT-7D,VAT-UE, PIT-11, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40, PIT-4R, PIT-28, PIT-8AR;

 • Obsługa korekt deklaracji skarbowych z wysyłką elektroniczną;

 • wystawianie deklaracji ZUS (DRA, RCA, RZA) oraz możliwość eksportu do programu Płatnik ZUS;

 • integracja z systemem obsługi sprzedaży Subiekt GT oraz możliwość współpracy (przez opcję Komunikacja) z innymi systemami (np. Subiekt dla Windows, Subiekt 5 EURO, mikroSubiekt dla Windows).

blokada okresu
blokada okresu
dane podmiotu
dane podmiotu
definiowanie okresu obrachunkowego
definiowanie okresu obrachunkowego
dodaj na podstawie
dodaj na podstawie
drzewo modulow
drzewo modulow
import danych
import danych
instynkt
instynkt
kartoteka kontrahenta
kartoteka kontrahenta
konfiguracja parametrow listy
konfiguracja parametrow listy
mikrogratyfikant gt
mikrogratyfikant gt
parametry ubezpieczen i funduszy zus
parametry ubezpieczen i funduszy zus
parametry
parametry
podawanie kodu licencji
podawanie kodu licencji
przyklad dymka ostrzegajacego
przyklad dymka ostrzegajacego
przyklad dymka sygnalizujacego blad
przyklad dymka sygnalizujacego blad
schemat importu
schemat importu
strona glowna
strona glowna
wprowadzanie zakupu vat
wprowadzanie zakupu vat
wybor kolumn wyswietalnych w gridzie
wybor kolumn wyswietalnych w gridzie
wzorce wydruku
wzorce wydruku
zestawienia
zestawienia
Previous Next Play Pause
blokada okresu blokada okresu
dane podmiotu dane podmiotu
definiowanie okresu obrachunkowego definiowanie okresu obrachunkowego
dodaj na podstawie dodaj na podstawie
drzewo modulow drzewo modulow
import danych import danych
instynkt instynkt
kartoteka kontrahenta kartoteka kontrahenta
konfiguracja parametrow listy konfiguracja parametrow listy
mikrogratyfikant gt mikrogratyfikant gt
parametry ubezpieczen i funduszy zus parametry ubezpieczen i funduszy zus
parametry parametry
podawanie kodu licencji podawanie kodu licencji
przyklad dymka ostrzegajacego przyklad dymka ostrzegajacego
przyklad dymka sygnalizujacego blad przyklad dymka sygnalizujacego blad
schemat importu schemat importu
strona glowna strona glowna
wprowadzanie zakupu vat wprowadzanie zakupu vat
wybor kolumn wyswietalnych w gridzie wybor kolumn wyswietalnych w gridzie
wzorce wydruku wzorce wydruku
zestawienia zestawienia

Rozszerzenia funkcjonalności

Niebieski PLUS dla InsERT GT

 • sprzedaż z dowolnych dostaw

 • blokowanie towaru

 • zwroty do wydań zewnętrznych

 • zwroty do przyjęć zewnętrznych

 • rozszerzone pola własne

 • własne wzorce wydruku

Specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych do programów z linii InsERT GT, stworzony z myślą o firmach, którym w codziennej pracy niezbędny jest system o rozbudowanej funkcjonalności.
Zielony PLUS dla InsERT GT
 • dynamiczne wyliczanie masy i objętości towarów

 • definiowalne pola własne

 • flagi własne

 • sprawozdania finansowe

 • biblioteki dokumentów

Drugi pakiet rozszerzeń, dzięki którym programy z linii InsERT GT zyskują nową, rozbudowaną funkcjonalność.
Czerwony PLUS dla InsERT GT
 • homebanking

 • zbiorcze wysyłanie faktur e-mailem

 • pola własne (słownik, polecenie SQL)

 • flagi własne

Kolejne z serii rozszerzeń rozbudowujących funkcjonalność systemów z linii InsERT GT.

 

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.39 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.39 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.39 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.39, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.39

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.39 Rachmistrza GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano mechanizm umożliwiający warunkowe formatowanie wierszy we wszystkich dostępnych w systemie tabelach (gridach). Warunek formatujący można definiować za pomocą wyrażenia SQL-owego lub poprzez odniesienie się do dowolnej kolumny lub kilku kolumn danego grida. Wyróżnienie danego wiersza może zostać uwidocznione na gridzie poprzez zmianę jego koloru tła lub tekstu, a także poprzez pochylenie, pogrubienie lub podkreślenie wyświetlanych w nim wartości. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny).
 • Dodano mechanizm wyświetlający podsumowanie wartości zaznaczonych na liście wierszy. Podsumowanie takie podświetlone jest innym kolorem. Podsumowanie nie jest dostępne na wszystkich listach, dostępność uzależniona jest od możliwości sumowania danego typu listy. W przypadku niektórych list, niezbędne jest włączenie mechanizmu w parametrach danej listy. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny).
 • Dodano nowy rodzaj rozszerzonego pola własnego typu flaga. Pole to umożliwia oznaczanie obiektów według prostego trzystanowego kryterium o wartościach: "Prawda", "Fałsz" i "Nie ustawiono". Maksymalnie do każdego obiektu można dodać 10 pól własnych typu flaga.
 • Dodano parametr umożliwiający przepisanie daty wystawienia na datę magazynową oraz zakończenia dostawy dla nowych zapisów w Ewidencji VAT sprzedaży oraz analogiczny parametr dla daty otrzymania oraz dat wystawienia i zakończenia dostawy dla nowych zapisów w Ewidencji VAT zakupu.
 • Dodano parametr umożliwiający uwzględnienie w deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D zarówno podstawy opodatkowania, jak i samego podatku przemnożonego przez proporcję bazową dla zakupów proporcjonalnych.
 • Dodano parametr umożliwiający zastosowanie przypadku szczególnego tylko do kwoty VAT. Zaznaczenie go i wybranie przypadku szczególnego spowoduje, że podczas wpisywania kwoty w wybranej stawce VAT do stawki NPO zostanie przepisana tylko nieodliczana cześć dla kwoty VAT. W przeciwnym wypadku podziałowi ulegnie zarówno kwota Netto, jak i VAT. Parametr jest uwzględniany także podczas importu dokumentów do ewidencji VAT zakupu.
 • Umożliwiono pobranie danych urzędów skarbowych z serwisu internetowego. Funkcjonalność jest dostępna tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu na ulepszenia (Gdy abonament nie będzie aktywny, nie będzie można pobrać danych urzędów skarbowych).
 • W danych Kontrahenta na zakładce Księgowe, w sekcjach dotyczących Ewidencji VAT dodano możliwość ustawienia miesiąca odliczenia według daty zapłaty.
 • W kartotece kontrahenta udostępniono mechanizm kontroli aktywności podatnika VIES. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (sprawdzenie numeru NIP nie będzie możliwe, gdy abonament nie będzie aktywny).
 • Dla deklaracji PIT-36(20) dodano przepisywanie danych adresowych podatnika do danych adresowych małżonka, gdy wybierze się wspólne rozliczanie z małżonkiem.
 • Dodano mechanizm łączenia wpisów "Było" z "Jest" metodą "przeciągnij i upuść" dla deklaracji VAT-UEK.
 • Dodano ostrzeżenie przy próbie zapisu dokumentu w Ewidencji VAT sprzedaży w transakcji "odwrotne obciążenie - sprzedaż", w stawce "oo" oraz wystawionej na kontrahenta nie posiadającego nazwy lub NIP-u.
 • Dodano pola własne rozszerzone dla zapisów w Książce przychodów i rozchodów oraz Ewidencji przychodów.
 • Dostosowano okno schematów importu do wysokości ekranu 768 pikseli.
 • Podczas procesu rejestracji dodano możliwość wyboru z listy sprzedawców licencji.
 • Poprawiono błąd polegający na tym, że w czasie dodawania pola rozszerzonego SQL nie był powielany filtr SQL na podtypy i korekty.
 • Poprawiono błąd w wyszukiwarce danych adresowych GUS polegający na nieprawidłowej obsłudze sytuacji, w której użytkownik jednocześnie w tym samym zapytaniu do bazy GUS-u podał błędny numer NIP kontrahenta i poprawnie przepisany kod z obrazka autoryzującego. Program wówczas niepotrzebnie komunikował o konieczności powtórnego podania kodu autoryzującego.
 • Poprawiono działanie filtra flaga w oknie "Koryguj koszty podatkowe".
 • Poprawiono działanie klucza rejestru HKEY_CURRENT_USER\Software\InsERT\InsERT GT\WydrMan\1.0\Deklaracje\DrukarkaIglowa tak by działał również dla wydruku ekonomicznego deklaracji.
 • Poprawiono działanie opcji "Weryfikuj e-Deklarację" dostępnej z poziomu edycji deklaracji skarbowej. Opcja "Weryfikuj e-Deklarację" nie działała poprawnie, gdy deklaracje VAT-UE lub VAT-UEK nie miały wypełnionych wartości naliczeniowych oraz opcja uwzględniała usunięte załączniki, jeśli nie dokonało się wcześniej zapisania deklaracji skarbowej.
 • Poprawiono działanie uprawnienia dotyczącego dostępu do strony głównej programu.
 • Poprawiono obsługę ostrzeżenia o braku deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D za poprzedni okres. Ostrzeżenie pojawiało się mimo istnienia odpowiedniej deklaracji w przypadku, gdy zmieniono metodę rozliczania VAT.
 • Poprawiono pobieranie daty wystawienia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 • Poprawiono problem braku możliwości zapisu dokumentu w Ewidencji VAT wystawionego na kontrahenta bez uzupełnionego Państwa oraz z transakcją VAT, dla której sprawdzana jest poprawność kraju kontrahenta, np. eksport towarów (poza UE) czy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
 • Poprawiono problem z przekazywaniem komunikatów z własnych rozwiązań bazodanowych użytkownika (opartych o funkcję RAISEERROR) do obiektów typu słownik.
 • Poprawiono ustawianie fokusu w oknie wyszukiwarki danych adresowych z bazy GUS-u w momencie, gdy pojawia się konieczność przepisania z obrazka kodu autoryzującego. W takiej sytuacji fokus jest teraz automatycznie ustawiany na pole służące do wpisania kodu.
 • Poprawiono wydruk dokumentu zmiany sposobu amortyzacji środka trwałego.
 • Poprawiono wydruk numeru referencyjnego na deklaracjach skarbowych wysyłanych elektronicznie. Wcześniej numer referencyjny wychodził z rubryki "Nr dokumentu" i nachodził na rubrykę "Status".
 • Rozwiązano problem dearchiwizacji baz danych o wielkości backupu przekraczającego 4 GB utworzonych za pomocą Harmonogramu.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że przy dearchiwizacji padało pytanie o hasło nawet dla archiwów niezabezpieczonych hasłem. Problem dotyczył archiwów wykonanych przez harmonogram.
 • Uaktualniono wzorce wydruku dla przelewów na organy celne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów.
 • Udostępniono znacznik "VAT rozliczany przez usługobiorcę" w schematach importu dla transakcji VAT "import usług (podatek należny) - IMUn".
 • Umożliwiono import dokumentów handlowych do ewidencji VAT, w sytuacji gdy dla zapisów w ewidencji ustawiono wymagane pola własne bez wartości domyślnej.
 • Umożliwiono import faktur wewnętrznych wystawionych na podmiot.
 • Umożliwiono podanie wcześniejszej daty zapłaty niż data wystawienia/otrzymania w korektach podatku VAT.
 • Umożliwiono podanie wcześniejszej daty zapłaty niż data zdarzenia gospodarczego dla korekty kosztu uzyskania przychodu.
 • W mechanizmie przenoszenia definicji list użytkownika dokonano zmian nazw list na bardziej zrozumiałe: VATDoKorekty10GridCfg - Koryguj podatek VAT - sprzedaż; VATDoKorekty01GridCfg - Koryguj podatek VAT - zakup; VATOdliczanie00GridCfg - Dokumenty naliczane w dniu zapłaty; VATOdliczanie01GridCfg - Dokumenty odliczane w dniu zapłaty; CWiz2013PageSchematImportu - Kreator Vat (2013) - Schematy Importu; CWiz2014PageSchematImportu - Kreator Vat (2014) - Schematy Importu; Lista_KST - Lista KŚT; RejestrSpVATSvcView - Zestawienie Ewidencja VAT sprzedaży; RejestrZakVATGrupySvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na grupy; RejestrZakVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki; ZakInwestVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki - tylko zakupy inwestycyjne; ZakOdliczCalkVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia całkowite; ZakOdliczPropVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia proporcjonalne; ZakZaoVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki - tylko zakupy zaopatrzeniowe; PodsumRejSpVATSvcView - Zestawienie Podsumowanie ewidencji sprzedaży VAT; PodsumRejZakVATGrupySvcView - Zestawienie Podsumowanie ewidencji zakupów VAT w rozbiciu na grupy; PodsumRejZakVATSvcView - Zestawienie Podsumowanie ewidencji zakupów VAT w rozbiciu na stawki; FakturyVATRRSvcView - Zestawienie Wyciąg z ewidencji VAT - faktury VAT RR; SprzedazVATKatSvcView - Zestawienie Wyciąg z ewidencji VAT - sprzedaż wg kategorii; ZakupyVATKatSvcView - Zestawienie Wyciąg z ewidencji VAT - zakupy wg kategorii.
 • W menu kontekstowym modułu "Eksploatacja pojazdów" dodano opcje "Księguj" oraz "Odksięguj".
 • W module Operacje na środkach trwałych dodano kolumnę status księgowy.
 • W module Parametry kontrahenta dodano znacznik Formatuj nazwę kontrahenta z GUS. Dzięki niemu możliwe jest automatyczne formatowanie pobranych danych. Funkcja ta zamienia w nazwie kontrahenta wszystkie słowa zapisane wielkimi literami na wyrazy pisane z wielkiej litery.
 • W parametrach Ewidencji VAT dodano znacznik "Blokuj dodawanie zapisów VAT do nieaktywnych okresów".
 • W parametrach Ewidencji VAT dodano znacznik "Blokuj dodawanie zapisów VAT do nieistniejących okresów".
 • W parametrach kontrahentów dodano znacznik "Dodaj miejscowość do pola ulicy, jeżeli jest różna od poczty". Zakreślenie tego znacznika spowoduje, że w trakcie pobierania danych adresowych z bazy GUS, w danych kontrahenta zapisywana będzie także nazwa miejscowości, w której zlokalizowany jest urząd pocztowy skojarzony z wyszukanym adresem.
 • W parametrach KPiR dodano parametr wyłączający ostrzeżenie o zmianie ustawienia "włącz korygowanie KUP".
 • W parametrach KPiR oraz ewidencji Przychodów dodano parametr wyłączający ostrzeżenie o braku kontrahenta w kartotece.
 • W parametrach VAT dodano parametr wyłączający ostrzeżenie o braku kontrahenta w kartotece oraz parametr wyłączający ostrzeżenie o zmianie ustawienia "włącz korygowanie VAT".
 • W związku z wyłączeniem przez GUS poprzedniej wersji wyszukiwarki danych adresowych usunięto znacznik "Używaj nowej wyszukiwarki GUS" z interfejsu.
 • We wzorcu wydruku "Ewidencja VAT zakupu (2014)" oraz "Ewidencja VAT zakupu, A4 poziomo (2014)" usunięto pustą linię występującą pod NIP-em kontrahenta.
 • Zmieniono sposób kwalifikowania środków trwałych amortyzowanych jednorazowo do limitu z daty OT na datę pierwszej amortyzacji.
Zapytaj o ten produkt