Subiekt nexo

Kategoria: Sprzedaż
Cena: 599,00 zł netto
Wersja 9.2.2

Subiekt nexo to program kompleksowo wspomagający obsługę sprzedaży w małych i średnich firmach – sklepach, hurtowniach, warsztatach, zakładach usługowych itp. Przyjazny, intuicyjny interfejs ułatwia i przyspiesza pracę, a bogata funkcjonalność zaspokoi potrzeby nowoczesnych przedsiębiorców, bez względu na branżę.

Subiekt nexo zapewnia obsługę wszystkich typów dokumentów handlowych (szczególną zaletą jest zaawansowany system zamówień) i sprawne zarządzanie gospodarką magazynową. Posiada rozbudowaną część finansową, dzięki której możliwe jest m.in. wykonywanie operacji kasowych, bankowych czy tworzenie raportów kasowych. Moduły rozliczeniowe umożliwiają ewidencjonowanie rozrachunków, działań windykacyjnych i tabeli kursów walut. Kartotekowa część systemu pozwala prowadzić zaawansowaną ewidencję asortymentu, klientów, urządzeń zewnętrznych, instytucji, wspólników i pracowników.

Subiekt to od lat najczęściej wybierana przez polskich przedsiębiorców marka systemu sprzedaży.Subiekt nexo jest kolejną wersją tego popularnego programu. Został zaprojektowany ze szczególną dbałością o wygodę użytkownika, dzięki czemu prowadzenie biznesu staje się prostsze.

Subiekt nexo jest częścią InsERT nexo – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również systemy księgowe: Rachmistrz nexo (księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja podatku zryczałtowanego) i Rewizor nexo (pełna księgowość).

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego główne zalety programu

Najważniejsze możliwości Subiekta nexo:

 • pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;
 • pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ, korekty dokumentów magazynowych; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury, faktura pro forma, faktura sprzedaży z wielu magazynów;
 • rozbudowany system zamówień - każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu;
 • kartoteka asortymentu - towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych; działy sprzedaży w kartotece;
 • kartoteka klientów obejmująca również informacje typu CRM;
 • prowadzenie elastycznej polityki cenowej - możliwość przypisywania zdefiniowanych cenników do poszczególnych klientów; cena, domyślny i maksymalny rabat pozycji cennika mogą być określane w zależności od jednostki miary i wysokości progu sprzedaży;
 • obsługa przedpłat, płatności kartą, płatności za pobraniem, sprzedaży kredytowanej, cesji na innego płatnika, zaliczek pracowników na zakup;
 • kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony), operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane);
 • rozbudowana obsługa rachunków bankowych (przelewy standardowe, do ZUS, podatkowe, operacje na rachunku, opłaty prowizyjne, wyciągi); obsługa bankowości elektronicznej za pomocą wymiany plików, a także online (wybrane banki);
 • prowadzenie rozrachunków (należności i zobowiązań), rozliczenia wielowalutowe, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, kompensaty;
 • rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych);
 • automatyczna synchronizacja zmian asortymentu w kartotece i urządzeniach zewnętrznych;
 • pełna integracja z systemami finansowo-księgowymi: Rachmistrz nexo i Rewizor nexo.

Sprzedaż, Zakup, Magazyn

 • Pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych.
 • Pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych w dowolnej walucie, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ; korekty dokumentów magazynowych, automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury.
 • Faktura sprzedaży z wielu magazynów oraz przypisana do oddziału.
 • Zaawansowane dodawanie pozycji na dokumentach z wizualizacją towaru.
 • Wybór adresu dostawy na dokumentach sprzedaży i wydaniach; możliwość wyboru innego dostawcy w dokumentach zakupu oraz innego odbiorcy w dokumentach sprzedaży oraz zamówieniach.
 • Faktura pro forma.
 • Rozbudowany system zamówień; każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu.
 • Rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych).
 • Automatyczna synchronizacja zmian asortymentu w kartotece i urządzeniach zewnętrznych.

Zamówienia

 • Każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu.
 • Zamawiającym może być inny klient niż finalny nabywca oraz odbiorcę towarów.
 • Podczas wprowadzania dokumentu można zdefiniować termin realizacji pozycji, który jest wyliczany na podstawie oczekiwanego średniego czasu dostawy z kartoteki towaru.
 • Możliwość zarezerwowania stanu magazynowego.
 • Możliwość określenia dowolnego adresu i sposobu dostawy.

Zlecenia

 • Sprawna obsługa bieżących stanów magazynowych – użytkownik może zamawiać dostawę towaru do stanu optymalnego magazynu, który uwzględnia w nim bieżący poziom towaru, wielkość zamówień od klienta oraz zamówienia niezrealizowane i w drodze dostawy.
 • Ewidencjonowanie zleceń produkcyjnych montażu i demontażu z możliwością zmiany zapotrzebowania na składniki.
 • Możliwość zarezerwowania stanu magazynowego.

Płatności

 • Możliwość płatności gotówkowej w wydzielonym stanowisku kasowym.
 • Oprócz gotówki czy kart płatniczych można zdefiniować wiele innych form płatności, np. płatność za pobraniem, bony.
 • Możliwość rejestrowania zakupów dokonywanych przez pracowników; podczas ewidencjonowania takiego dokumentu możliwe rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika.
 • Możliwość cedowania płatności na innego płatnika.
 • Płatności dostępne nie tylko dla dokumentów sprzedaży i zakupu, ale także dla dokumentów magazynowych i zamówień (np. możliwość wystawienia zamówienia lub wydania magazynowego z zaliczką zapłaconą kartą płatniczą).

Cenniki

 • Możliwość zdefiniowania wielu cenników głównych (dotyczących całego asortymentu).
 • Przypisanie cennika głównego do oddziału oraz możliwość przypisania cennika głównego i dodatkowego klientowi.
 • Asortyment w cenniku może wystąpić wielokrotnie - można w nim określić cenę, domyślny i maksymalny rabat w zależności od jednostki miary i wysokość progu sprzedaży.
 • Możliwość blokowania ceny i rabatu towaru na dokumencie sprzedaży związanym z danym cennikiem.
 • Możliwość definiowania cenników statycznych i dynamicznych. Cennik dynamiczny wylicza cenę wybranego towaru bądź usługi za pomocą zdefiniowanych parametrów (aktualnego kursu, zadanej marży, funkcji kalkulującej cenę bazową) pozycji podczas określonego żądania, np. przy wprowadzaniu ich na specyfikację w dokumencie sprzedaży, w odróżnieniu do cennika statycznego, który zwraca cenę skalkulowaną uprzednio i zapisaną na pozycji tego cennika.
 • Statusy cennika pozwalające opracować poprawnie cennik zanim zostanie wystawiony do publicznej wiadomości. Cennik w trakcie opracowania posiada status „w przygotowaniu”, co oznacza, że jest niedostępny w sprzedaży. Po fazie opracowania cennik otrzymuje status „opublikowany”, który oznacza, że może zostać wykorzystany podczas procesu sprzedaży.

Finanse

 • Operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane).
 • Kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony).
 • Możliwość zdefiniowania wielu stanowisk kasowych w obrębie jednej kasy (przydatne m.in. podczas korzystania z sesji kasowych, które są związane ze stanowiskiem oraz raportów kasowych, które dotyczą kasy).
 • Możliwość przypisania form płatności do stanowiska kasowego.
 • Raport kasowy to zbiorczy dokument, który może być przekazany bezpośrednio do księgowości (może być odzwierciedleniem jednej lub wielu sesji kasowych).
 • Spójna obsługa operacji na rachunku bankowym bez względu na sposób prowadzenia rachunku (ewidencjonowanie ręczne, bankowość elektroniczna).
 • Bankowość elektroniczna offline i online.
 • Polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej standardowe, podatkowe, ZUS-owe.
 • Możliwość rejestrowania środków w drodze, kończenie rozpoczętego transferu

Rozliczenia

 • Podział płatności na rodzaje - dla każdego z nich można określić, jaki typ rozrachunku będzie tworzony dla płatności (np. KP rodzaju spłata tworzy spłatę należności, a rodzaju zaliczka tworzy zobowiązanie).
 • Rozliczenia waluta obca – PLN.
 • Kompensaty rozrachunków.

Asortyment

 • Towar może zostać przyporządkowany do wielu działów sprzedaży niezależnych od grup asortymentu, które zdefiniowane są w hierarchicznym słowniku.
 • Nowy sposób definiowania jednostek miar - przeliczniki pomiędzy miarami są zdefiniowane jako licznik i mianownik ułamka zwykłego, co pozwoli zdefiniować takie jednostki jak 1/3.
 • Do jednostek miar przyporządkowane są: opakowanie zwrotne, nazwa fiskalna, kod kreskowy itd. (pozwala to np. zaprogramować kasę tym samym towarem w różnych jednostkach miary, wybrać towar z daną jednostką na dokument za pomocą kodów kreskowych).
 • Jednostki posiadają indywidualną precyzję, którą można zmienić, wprowadzając miarę na dany towar; z jednostką w towarze związany jest kod kreskowy, opakowanie, gabaryty, czyli masa, objętość i wymiary;
 • W kartotece można zdefiniować indywidualnie dla każdego magazynu oprócz stanu minimalnego również stan optymalny, który domyślnie jest wykorzystywany przy zamawianiu towaru u dostawcy.

Klienci

 • Możliwość przypisania typu transakcji handlowej i waluty, w jakiej ma zostać domyślnie wystawiony dokument sprzedaży oraz określenia limitu kredytu kupieckiego, który uwzględnia również wydany (dokumenty WZ) towar z magazynu.
 • Indywidualne parametry wydruków - można zdefiniować specjalne wzorce wydruków dla każdego typu dokumentu.
 • Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta.
 • Wieloaspektowość klientów z podziałem klientów na standardowych i potencjalnych (mogą nimi być wszystkie instytucje, pracownicy oraz wspólnicy).
 • Centralizacja informacji o kliencie – możliwość wystawienia dokumentów handlowych pracownikowi i wspólnikowi.
 • Podział klientów na osoby fizyczne i firmy z indywidualnymi atrybutami oraz możliwość przekształcania w obie strony.
 • Mechanizm przestrzegający przed dublowaniem klientów (sprawdzający unikalność NIP) - dane odnalezionego klienta można od razu wpisać np. jako oddział lub centralę lub można je wykorzystać do pracy.
 • Możliwość zdefiniowania wielu adresów – w tym adresów dostaw.
 • Możliwość określenia struktury organizacyjnej klienta (centrala i oddziały).
 • Możliwość zdefiniowania szablonów klientów.
 • Osobne cenniki dla klientów.

Urządzenia zewnętrzne

 • Rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych).
 • Serwer kasowy umożliwiający automatyczną synchronizację kartotek asortymentu z kasami fiskalnymi, sprawdzarkami cen i wagami etykietującymi oraz automatyczny odczyt danych o sprzedaży z kas fiskalnych.

 Prezentujemy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Subiekta nexo

Strona Startowa
Strona Startowa
Okno faktury sprzedazy
Okno faktury sprzedazy
Modul sprzedaz i jego_widoki
Modul sprzedaz i jego_widoki
Kartoteka towaru
Kartoteka towaru
Kartoteka klienta
Kartoteka klienta
Raporty
Raporty
Inwentaryzacje i spisy nwentaryzacyjne
Inwentaryzacje i spisy nwentaryzacyjne
Cenniki
Cenniki
Urzadzenia zewnetrzne
Urzadzenia zewnetrzne
Rozrachunki nierozliczone
Rozrachunki nierozliczone
Wydania magazynowe
Wydania magazynowe
Previous Next Play Pause
Strona Startowa Strona Startowa
Okno faktury sprzedazy Okno faktury sprzedazy
Modul sprzedaz i jego_widoki Modul sprzedaz i jego_widoki
Kartoteka towaru Kartoteka towaru
Kartoteka klienta Kartoteka klienta
Raporty Raporty
Inwentaryzacje i spisy nwentaryzacyjne Inwentaryzacje i spisy nwentaryzacyjne
Cenniki Cenniki
Urzadzenia zewnetrzne Urzadzenia zewnetrzne
Rozrachunki nierozliczone Rozrachunki nierozliczone
Wydania magazynowe Wydania magazynowe

Rozszerzenia stanowiskowe

Licencja podstawowa do programu Subiekt nexo jest dostępna w wersji na jedno lub trzy stanowiska. Istnieje możliwość zakupu rozszerzeń na kolejne stanowiska bez konieczności kupowania oddzielnej licencji.

Rozszerzenie wpływa na cenę e-Abonamentu, jednak podwyższona opłata związana z dodatkowymi stanowiskami zostanie uwzględniona dopiero za kolejny okres obowiązywania e-Abonamentu (nie w trakcie trwającego aktualnie e-Abonamentu).

Zawieszanie i odwieszanie rozszerzeń

Jeśli firma nie korzysta już z wykupionych dodatkowych stanowisk, ma możliwość ich zawieszenia. Opłata za e-Abonament zostanie odpowiednio zmniejszona, jednak dopiero wraz z początkiem kolejnego okresu obowiązywania e-Abonamentu.

Odwieszenie, czyli rezygnacja z zawieszenia i ponowne korzystanie z uprzednio zawieszonych stanowisk wiąże się z opłatą zgodnie z poniższym cennikiem oraz podwyższoną opłatą za e-Abonament. Opłata za e-Abonament zostanie odpowiednio zwiększona dopiero za kolejny okres obowiązywania e-Abonamentu.

 


Program Cena za odwieszenie jednego stanowiska
Subiekt nexo 45 zł
Rachmistrz nexo 45 zł
Rewizor nexo 55 zł
Subiekt nexo PRO 65 zł
Rachmistrz nexo PRO 65 zł
Rewizor nexo PRO  85 zł

 Ceny netto*

 

Firmom, które potrzebują dodatkowej funkcjonalności, polecamy systemSubiekt nexo PRO. Jest to rozszerzona wersja Subiekta nexo zawierająca wiele ponadstandardowych rozwiązań, dzięki którym możliwe jest dopasowanie programu do specyficznych potrzeb firmy (m.in. definiowanie własnych pól, raportów, wydruków oraz rozszerzanie funkcjonalności za pomocą Sfery dla Subiekta nexo). 

Posiadacze Subiekta nexo mogą zakupić wersję PRO na preferencyjnych warunkach.

 

 Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 7.1.0 - 23/07/2015

 • Dodano możliwość sprawdzenia statusu podatnika VAT w systemie VIES z poziomu modułu Klienci.
 • Zoptymalizowano proces dodawania nowego asortymentu.
 • Rozwiązano problem blokowania rozrachunków o typie "należność" przy próbie rozliczania dyspozycją bankową.
 • Rozwiązano problem przywracania domyślnych ustawień rodzajów operacji bankowych oraz rejestru numeracyjnego kompensat.
 • Rozwiązano problem przywracania domyślności wzorców wydruku.
 • Wprowadzono mechanizm naprawiania logicznego uszkodzenia danych klientów, polegającego na możliwym ustawieniu więcej niż jednego opiekuna podstawowego. Uszkodzenie mogło powstawać na bazach danych przeniesionych z systemu InsERT GT do InsERT nexo w wersji poniżej 7.0.0. Naprawa polega na usunięciu znacznika podstawowego opiekuna dla "szefa" (najczęstszy przypadek) lub drugiego w kolejności dodanego opiekuna podstawowego.
 • Poprawiono ustawienie fokusa na polu do wprowadzenia NIP-u/REGON-u w przypadku odczytywania danych z GUS.
 • Poprawiony błąd powodujący niepowodzenie przeniesienia danych z mikroSubiekta, gdy podmiot źródłowy miał w nazwie cudzysłów.
 • Poprawiono działanie InsTYNKT-u, który powodował błędy przy zapisie dokumentu.
 • Umożliwiono wprowadzenie daty płatności odroczonej wcześniejszej niż data aplikacyjna dla dokumentów zakupu wypisywanych z datą wystawienia wcześniejszą niż data aplikacyjna.
 • Zoptymalizowano zbiorczą aktualizację pozycji cenników na podstawie faktury zakupu.
 • Poprawiono efekt nachodzących na siebie napisów w widżecie aktualizacji pojawiający się podczas pobierania nowej wersji programu.
 • Poprawiono pobieranie danych adresowych klienta z GUS, w przypadku gdy w szablonie klienta zdefiniowane były jakieś domyślne wartości adresowe.

Wersja 7.0.2 - 09/07/2015

 • Poprawiono przenoszenie parametrów księgowych kontrahentów z InsERT GT do istniejącego podmiotu w systemie InsERT nexo. Problem dotyczył kontrahentów, którzy w InsERT GT nie posiadali wypełnionego rodzaju zakupu bądź rodzaju odliczenia, a jednocześnie podana była wartość innego pola, np.: "opis operacji".
 • Poprawiono działanie InsTYNKT-u, który powodował błędy przy zapisie dokumentu.
 • Poprawiono wydajność InsTYNKT-u asortymentu.
 • Poprawiono błąd polegający na tym, że po restarcie systemu na listach pojawiały się kolumny, które wcześniej zostały ukryte.

Wersja 7.0.1 - 03/07/2015

 • Poprawiono pobieranie kursów walut. W pewnych przypadkach występował problem z połączeniem z serwisem internetowym.
 • Rozwiązano problem nieoczekiwanego zamykania programu podczas wybierania kontrahenta na dokumentach handlowych.
 • Rozwiązano problem podmiany typów wzorców wydruku. Uwaga! Wzorce, które były powielone lub importowane w wersji 7.0.0, po instalacji 7.0.1 będą wymagały ponownego przygotowania.
 • Rozwiązano problem z widocznością wzorców wydruku w konfiguracji.
 • Poprawiono błędne przypisanie opiekunów klientów w podmiotach konwertowanych do wersji 7.0.0. Błąd występował na podmiotach przenoszonych z systemu InsERT GT.
 • Dodano parametr określający sposób łączenia rabatów z promocjami. Znajduje się on w "Parametrach Subiekta" i jest widoczny, gdy parametr "Zastosowanie promocji" jest ustawiony na "Automatycznie". Dla nowych podmiotów parametr jest ustawiony na "Tak", a dla konwertowanych na "Nie".
 • Zapewniono współpracę systemu InsERT nexo z systemem Sello. Do prawidłowej pracy wymagana jest aktualizacja Sello do wersji 1.18.2.

Wersja 7.0.0 - 30/06/2015

 • Dodano możliwość parametryzowania automatycznego rozliczania rozrachunków dla korekt dokumentów zakupu i sprzedaży.
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnego rozrachunku dla dyspozycji bankowej.
 • W module Rozrachunki dodano możliwość rozliczania operacją bankową (opcja do ustawienia w parametrach rozrachunków).
 • Dodano odbiór pojedynczych paragonów z kasy fiskalnej.
 • Dodano możliwość domyślnego ustawienia, by program przy dodawaniu klienta korzystał z parametrów ustawień księgowych.
 • Dodano możliwość sprawdzenia on-line danych kontrahenta z rejestru danych REGON zarządzanym przez GUS. Komunikację włącza się w konfiguracji "Pobieranie danych klienta" poprzez aktywowanie wyszukiwarki GUS.
 • Dodano możliwość sprawdzenia on-line statusu kontrahenta, czy jest czynnym podatnikiem VAT. Komunikację włącza się w konfiguracji "Pobieranie danych klienta" poprzez aktywowanie wyszukiwarki VIES
 • Dodano automatyczne - ustawiane w parametrach - nadawanie symboli dla klientów i asortymentu.
 • Dodano możliwość dezaktywacji kartoteki asortymentowej.
 • Dodano słownik symboli deklaracji dla dyspozycji bankowych.
 • Na wydrukach Propozycja kompensaty oraz Kompensata dodano uwzględnianie dokumentu źródłowego.
 • Poprawiono dodawanie rachunków bankowych "Mojej firmy" z poziomu dyspozycji bankowych.
 • Poprawiono domyślne rodzaje rozrachunków tworzonych przy wykonaniu kompensat (dla należności i zobowiązania).
 • Poprawiono edycję wyciągów bankowych w przypadku występowania długich numerów.
 • Poprawiono generowanie terminu płatności na nocie odsetkowej.
 • Poprawiono import wyciągów bankowych za dłuższe okresy (np. miesiąc) w bankowości offline.
 • Poprawiono odświeżanie kwoty na operacjach kasowych przy zmianie wartości w sekcji Rozliczenia.
 • Poprawiono sortowanie wg pola "Z rachunku" na dyspozycjach bankowych.
 • Poprawiono ustawienie daty realizacji na dyspozycjach bankowych przy zmianie statusu.
 • Poprawiono widoczność rozrachunków jako przedpłat w sytuacji, gdy rozrachunek podłączony jest pod zapis księgowy i jednocześnie wyłączono możliwość rozliczania rozrachunków księgowych z nieksięgowymi.
 • Poprawiono wyszukiwanie sesji rozliczeniowych w wyszukiwarce programu.
 • Poprawiono zmianę statusu wyciągu bankowego i jednoczesne dodawanie operacji bankowych.
 • Rozwiązano problem z edycją i usuwaniem klientów z dokumentów: operacja bankowa, wyciąg bankowy oraz raport kasowy.
 • W modułach rozrachunkowych dodano kolumnę "Dokument oryginalny" (m.in w opcjach: "Rozlicz", "Rozlicz przez skojarzenie", "Kompensaty").
 • W modułach rozrachunkowych oraz w raporcie Rozrachunki na dany dzień dodano kolumnę i filtr "Wystawił".
 • W raportach finansowych Rozrachunki na dany dzień oraz Wiekowanie rozrachunków dodano kolumnę "Dokument oryginalny".
 • Zaktualizowano wzorzec wydruku dyspozycji bankowej do izb celnych.
 • Dodano termin realizacji do faktur zaliczkowych.
 • Dodano uprawnienia użytkowników do uruchamiania poszczególnych produktów.
 • Dodano walidację przy próbie zapisania pustego hasła użytkownika programu.
 • Drobne poprawki w wydrukach list w modułach (format daty, drukowanie kolumn z ikonkami).
 • Poprawiono błąd skutkujący niezapisywaniem się w niektórych przypadkach konfiguracji list.
 • Poprawiony błąd uniemożliwiający konwersję bazy danych przy logowaniu do serwera SQL sposobem, w którym specyfikuje się nazwę użytkownika i hasło.
 • Program serwisowy. Dodano możliwość odbudowy indeksów w bazie danych.
 • Przyspieszono zakładanie podmiotów demonstracyjnych oraz wprowadzono możliwość tworzenia ich w różnych konfiguracjach produktowych.
 • Rozwiązano problem edycji użytkownika w przypadku podania dwóch różnych haseł.
 • Udostępniono edycję numeru VATIN w danych Mojej firmy po zarejestrowaniu licencji programu na numer NIP.
 • Usunięto niemożność aktualizacji programu na koncie użytkownika Windows z ograniczonymi uprawnieniami.
 • W konfiguracji danych użytkownika programu dodano nową sekcję CRM pozwalającą na ustawienie: domyślnego zastępcy (opiekun dodatkowy), preferowanych godzin pracy (wykorzystywane w planowaniu działań), korzystania z klienta poczty InsERT nexo lub domyślnego klienta systemu operacyjnego, domyślnego koloru dla dodawanych działań.
 • Wydruki list w modułach zostały rozszerzone o wzorzec poziomy.
 • Zmieniono pole "Data zakończenia dostawy" na "Data otrzymania zaliczki" we wzorcu wydruku faktury zaliczkowej.
 • Zrealizowano funkcjonalność związaną z odwrotnym obciążeniem, ze szczególnym uwzględnieniem limitów kwotowych na wyszczególniony asortyment oraz jednolitych transakcji handlowych dla czynnych podatników VAT.
 • Dodano możliwość podania alternatywnej lokalizacji dla katalogu Deployments, zawierającego binaria programu. Podaje się ją, dodając w windowsowym rejestrze wpis o nazwie "DeploymentsDirectory" i wartości będącej ścieżką do istniejącego docelowego katalogu. Wpis musi się znaleźć w kluczu 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\InsERT\InsERT nexo' ('HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\InsERT\InsERT nexo' w systemach 64-bitowych). Binaria programu zostaną zainstalowane w podanej lokalizacji. Pliki z parametrami startu programu (*.InsERT-Launcher) i z zapisanymi ustawieniami interfejsu użytkownika zostaną, jak dotychczas, zapisane w katalogu odpowiedniego użytkownika Windows.
 • Dodano ostrzeżenie o wciśniętym klawiszu Caps Lock podczas ustawiania hasła Szefa.
 • Dodano sprawdzanie, czy w nazwie tworzonego lub dearchiwizowanego podmiotu występują niedozwolone znaki specjalne.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed niepowodzeniem konwersji bazy danych, które mogło mieć miejsce, gdy usunięto ze słownika państw jakiekolwiek pozycje predefiniowane.
 • Zrealizowano pierwszą część zmian mających na celu lepsze korzystanie z podmiotów prezentacyjnych. Wprowadzono podział na zestawy składające się z wyboru programów i dopasowanych do nich danych. W efekcie znacznie skrócono czas tworzenia danych prezentacyjnych.
 • Naprawiono niedziałające uprawnienie  "Zarządzanie słownikiem grup podmiotów" (uprawnienie z grupy "Słowniki").
 • Odblokowano możliwość konwertowania pracownika we wspólnika (moduł Klienci-> Traktuj jako -> Wspólnik). Opcja dostępna jest wyłącznie dla pracownika nieposiadającego żadnych umów.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający usuwanie przedstawicieli handlowych z poziomu modułu klientów. Dotychczas usuwanie powodziło się jedynie z poziomu edycji danych klienta.
 • Poprawiono walidację numerów VATIN klientów tak, aby nie generowała ona fałszywych alarmów o nieprawidłowościach. Błąd występował dla numerów VATIN przydzielanych organizacjom rządowym w Wielkiej Brytanii.
 • Poprawiono walidację poprawności kontaktów typu strona internetowa w danych klienta. Dotychczas nie można m.in. było stosować znaków "/" w adresie.
 • Poprawiono zawartość filtra "Źródło" w informatorze klienta (zakładka Rozrachunki).
 • Rozbudowano słownik cech klientów o przypisywanie ich do grup. Dzięki temu możliwe jest szersze wykorzystanie słownika - m.in do ustalania relacji z klientem czy też zainteresowań klienta. Aby ułatwić jednoczesne przypisywanie wielu cech, w kontrolce przypisywania cech klienta udostępniona została opcja zaawansowanego dodawania.
 • Uszczelniono przestrzeganie uprawnienia "Zmiana opiekuna klienta na innego niż zalogowany użytkownik". Uprawnienie nie było respektowane podczas wykonywania operacji zbiorczych.
 • W danych klienta wprowadzono możliwość definiowania więcej niż jednego opiekuna.
 • W danych osób fizycznych wprowadzono możliwość określania płci. Dotychczas taka możliwość dostępna była wyłącznie dla pracowników.
 • W edycji danych klienta poprawiono błąd powodujący dublowanie dodawanych notatek. Błąd występował w sytuacji, gdy wpisano treść notatki i bez potwierdzania klawiszem "Enter" zapisywano dane klienta.
 • W kartotece klientów wprowadzono możliwość filtrowania po wielu grupach i cechach.
 • W oknie "Klienci z podobnymi danymi" - jakie jest pokazywane przy próbie zapisu nowego klienta z istniejącym już NIP-em - dodano możliwość przewijania (scrollowania) listy już zapisanych klientów.
 • W sekcji CRM danych klienta wprowadzono nowe możliwości: przypisywania domyślnego scenariusza procesu ofertowego, powitania, tytułu naukowego, istotności klienta (a w przypadku, gdy klient został utracony, także przyczyny utraty), adresu e-mail właściwego do wysyłania ofert oraz określania preferowanych przez klienta godzin kontaktu.
 • Wprowadzono opcję umożliwiającą podgląd lokalizacji klienta na mapie. Funkcja "Pokaż na mapie" dostępna jest z menu głównego "Operacje" w module klientów oraz z menu kontekstowego wywoływanego na danych klienta.
 • Wprowadzono uprawnienia umożliwiające zabranie użytkownikom dostępu do danych klientów innych opiekunów oraz klientów bez opiekuna. Nowe uprawnienia: "Klienci - Dostęp do klientów innych opiekunów" oraz "Klienci - Dostęp do klientów bez opiekunów" zostały przyporządkowane do kategorii "Klienci".
 • Zniesiono ograniczenie, które nie pozwalało na przypisanie przedstawiciela do więcej niż jednej firmy.
 • Do obrazu księgowego dyspozycji bankowej dodano wartości określające typ dokumentu powiązanego (czyli dokumentu, który daną dyspozycję wygenerował) oraz numer dokumentu powiązanego. Wartości te również udostępniono w schemacie dekretacji dyspozycji bankowej w warunku wyboru wykonania schematu oraz definicji wyjątku dla wartości zapisu księgowego.
 • Poprawiono zapisywanie danych "Mojej Firmy" w przypadku, gdy wskazana forma prawna wymagała podania właściciela oraz wskazany wspólnik posiadał taki sam NIP jak w danych "Mojej Firmy".
 • W InsTYNK-cie klientów dodano możliwość wyszukiwania po numerze VATIN (numer taki należy podawać z przedrostkiem kraju).
 • Zaktualizowano dane Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu (kod dla wysyłki elektronicznej deklaracji skarbowych - 3071).
 • Dodano do wydruku nazwę sposobu dostawy na zamówieniach od klienta, wydaniu magazynowym i fakturach sprzedaży
 • Dodano nowy raport "Raport rejestr VAT poziomy" typu "Raport rejestr VAT" niepodzielony na dwie strony, w poziomej orientacji strony.
 • Dodano sposób dostawy do wydruków wydań magazynowych oraz dokumentów sprzedaży.
 • Dodano parametr w ustawieniach Subiekta nexo umożliwiający wybór automatycznego wprowadzania opakowań wraz z towarem na dokumentach zakupu oraz przyjęciach magazynowych.
 • Poprawiono przeliczanie pozycji na fakturze przy zmianie ceny w kartotece.
 • Pozycje cennika zostały uporządkowane według nazwy asortymentu.
 • Rozszerzono słownik Sposób dostawy o pole Adres dostawy (pokaż/ukryj), które jest uwzględnione na formularzu i na wydruku dokumentów.
 • Uwzględniono promocje w zamówieniach od klienta oraz fakturach zaliczkowych.
 • Zmodyfikowano listę podpowiedzi towarów i usług podczas wstawiania za pomocą mechanizmu InsTYNKT pozycji na dokument. Dodano: "rodzaj", "symbol" oraz "dostępną ilość" w domyślnym magazynie na dokumencie.
 • Dodano możliwość wpływania na timeouty raportów przy pomocy następującego wpisu w rejestrze: w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\InsERT\InsERT Nexo należy dodać wartość typu DWORD o nazwie ReportsTimeout. Podana liczba oznacza wartość timeout w sekundach. Przy braku tej wartości program przyjmuje wartość timeoutu równą 5 minut, wartość 0 oznacza nieskończoność.
 • Poprawiono błąd polegający na tym, iż w polach własnych po wyborze liczby całkowitej na listach wyświetlała się błędnie wartość z separatorem dziesiętnym.
 • Poprawiono błąd skutkujący niezapisywaniem się ustawień niektórych elementów interfejsu użytkownika, np. widoczności listy modułów lub ustawień kontekstu biznesowego.
 • Poprawiono błąd skutkujący pozostawaniem w pamięci procesu InsERT nexo po zamknięciu aplikacji.
 • Poprawiono błąd skutkujący zawieszaniem się programu przy dodawaniu większej liczby pozycji na pozycjach dokumentów dla systemów, w których na stałe powiększono lub zmniejszono wielkość tekstu i innych elementów (DPI).
 • Zmieniono działanie programu tak, aby naciśnięcie klawisza Delete w formatce obiektu w trybie podglądu nie kasowało go.
Zapytaj o ten produkt